Gå til indhold

Værdier og vision på Sukkertoppen Gymnasium

STEM-kompetencerne i fokus

Sukkertoppen Gymnasium er et stort htx-gymnasium med fokus på STEM-kompetencerne. 

STEM er en forkortelse for Science, Technology, Engineering og Mathematics, eller på dansk naturvidenskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.  

STEM-kompetencer er efterspurgt i hele verden, og uddannelser inden for STEM er med til at sikre viden og handlemuligheder i forbindelse med at kunne udvikle innovative løsninger på verdens store udfordringer som for eksempel vand og klima. 

Sukkertoppen Gymnasiums mangfoldighed af studieretninger har fokus på de vigtige STEM-kompetencer, og giver adgang til en lang række videregående uddannelser, såvel bachelorstudier med mulighed for efterfølgende kandidatstudier som professionsbacheloruddannelser og akademiuddannelser. 

Faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger

Sukkertoppen Gymnasium er et gymnasium med fokus på høj faglighed, hvilket kendetegner undervisningen. Høj faglighed udgør sammen med stor rummelighed og et aktivt og alsidigt studiemiljø vores nøglebegreber, og spiller sammen med en levende kultur både fagligt og socialt, hvor eleverne trives.

Faglighed og trivsel er hinandens forudsætninger. Hvis eleverne skal opnå et højt fagligt niveau og blive så dygtige, som de kan, så skal de trives, være glade for at være på skolen og have lyst til at lære - og det har Sukkertoppens elever.

Eleverne på gymnasiet er ambitiøse og gør deres bedste fagligt. Hvis de giver det, der skal til og løfter sig det de har mulighed for, så er det det bedste resultat – eleverne skal engagere sig og bidrage til deres egen uddannelse.

Sukkertoppen har rammerne til, at eleverne kan præstere på et højt fagligt niveau. Det kommer også til udtryk i alle gymnasiets klubber. Mange af klubberne har et fagligt indhold. På Sukkertoppen finder du for eksempel både matematikklub, raketklub og fysikklub, men samtidig også en musikklub og en rollespilsklub og mange flere.

Samspil mellem Sukkertoppen og videregående uddannelser

Eksterne samarbejder skal være med til at holde os skarpe og relevante. På Sukkertoppen Gymnasium samarbejder vi med de videregående uddannelser, både så vi kan holde os opdateret på, hvad der sker hos dem, men også så vi kan vise, hvem Sukkertoppen er, og hvilke dygtige elever, der går på gymnasiet.

Og så vil vi gerne samarbejde med de videregående uddannelser, fordi vi vil give eleverne et blik for, hvordan de kan bruge deres fag og STEM-kompetencer gennem hele deres uddannelsesforløb.

På de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark er der flere end 450 STEM-uddannelser, så der er meget at vælge mellem. Og Sukkertoppen Gymnasium er på den måde med til at uddanne til fremtidens kompetencer, da vores elever ofte kan gå direkte ind på STEM-uddannelserne.

Studie- og ordensregler 

Når du er elev på Sukkertoppen Gymnasium, skal du følge NEXTs studie- og ordensregler. På den måde sikrer vi, at vi får tre gode år sammen.

Læs studie- og ordensreglerne for NEXT

Rektor fortæller om Sukkertoppen

Læs hvad rektor på Sukkertoppen Gymnasium, Mette Elting, fortæller om hverdagen, undervisningen, eleverne og det sociale liv. 

Mød rektor