Gå til indhold

Optagelsesprøve og eksamensregler for eux

Hvis ikke du opfylder adgangskravene til en eux-uddannelse, kan du komme til en optagelsesprøve.

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en eux-uddannelse, kan du komme til en optagelsesprøve. Du bliver kun inviteret til optagelsesprøve, hvis der er plads på uddannelsen.

Du skal søge uddannelsen via optagelse.dk, også selvom du godt ved, at du ikke opfylder adgangskravene.

Send din ansøgning, og vedhæft dit eksamensbevis. Hvis vi kan se, at du ikke opfylder adgangskravene, så indkalder vi dig til optagelsessamtale.

Dansk- og matematikprøver

Du kan komme til optagelsesprøve i dansk og/eller matematik og/eller en samtale med en studievejleder afhængigt af hvilke adgangskrav, du ikke opfylder.

Prøverne i dansk og matematik varer to timer og er på 9. klassesniveau. Opgaverne er lavet, så de er relevante for en erhvervsuddannelse.

I dansk bliver du prøvet i læsning, retskrivning og hvor god du er til at formulere dig skriftligt.

I matematik handler prøven om at løse matematiske problemer og lave beregninger.

Alle hjælpemidler, også elektroniske, er tilladt. Dog må du ikke bruge internettet. Prøven vurderes med bestået/ikke bestået.

Hvis du består prøven, bliver du optaget på uddannelsen.

Hvis du ikke består prøven, bliver du inviteret til en samtale med en studievejleder, som vil vurdere om du kan blive optaget alligevel, eller om du fx skal til en ny prøve eller have et andet tilbud. Du kan maks. deltage i optagelsesprøven 3 gange.

Prøver for skolestart d. 12. august 2024

  • Dansk d. 26. juni
  • Matematik d. 27. juni
  • Samtaler efter prøverne d. 3. juli

  • Dansk d. 31. juli
  • Matematik d. 1. august
  • Samtaler efter prøverne d. 7. august

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til grundforløb 2 på eux

Vi tilbyder ikke prøver i fag på C-niveau, men opfordrer dig til at kontakte dit nærmeste VUC for at høre dem om muligheden for at tage de fag, du mangler på C-niveau, så du bliver klar til grundforløb 2 på eux.

Eksamensregler for eux og erhvervsuddannelser (teknisk)

Læs eksamenshåndbogen for de tekniske eux og erhvervsuddannelser.

Læs eksamenshåndbogen for de tekniske uddannelser

Eksamenshåndbog for eux og erhvervsuddannelser (business)

Læs eksamenshåndbogen for vores businessuddannelser - både eux og erhvervsuddannelser.

Læs eksamenshåndbogen for businessuddannelserne