Gå til indhold

NEXTs kvalitetsarbejde

NEXT Uddannelse København arbejder systematisk med at sikre en løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af skolens uddannelser. Skolen har hele tiden fokus på at sikre, at eleverne får undervisning af høj kvalitet og evaluerer løbende skolens resultater.  

NEXT sammenligner sine resultater med andre gymnasier og erhvervsskoler i Danmark. NEXT har et årshjul for, hvornår skolen på tværs af sine afdelinger drøfter skolens resultater. Skolen har bl.a. fokus på resultater i forhold til de nationale uddannelsespolitiske mål og skolens strategi.  

NEXT evaluerer f.eks. sine resultater om elevernes søgning, elevernes gennemførsel og frafald, elevernes overgange til videregående uddannelser, karakterniveau, elevtrivsel og virksomhedstilfredshed. 

Henover et år drøfter skolen de forskellige temaer.

Selvevaluering og opfølgningsplan

NEXT laver hvert år en selvevaluering og en opfølgningsplan, hvor NEXT evaluerer sine resultater og indsatser i forhold til skolens vigtigste prioriteringer.

Selvevaluering for gymnasier 2021 Selvevaluering af gymnasier 2022 Selvevaluering af gymnasier og erhvervsuddannelser 2023

Øvrige evalueringer og undersøgelser

NEXTs gymnasier og erhvervsskoler evaluerer løbende sin undervisning for at sikre, at eleverne inddrages i udviklingen af undervisningen.

Læs NEXTs undervisningsmiljøvurdering