Gå til indhold

Hvad er teknisk eux?

Teknisk eux består af grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 1

Grundforløb 1 (GF1) fungerer som en smagsprøve på resten af din uddannelse.

Når du starter på GF1, skal du vælge en fagretning, der interesserer dig. Her får du muligheden for at prøve forskellige fag af, så du kan snævre dig ind på lige præcis den uddannelse, der er rigtig for dig. Det kan være du er interesseret i byggefag, men ikke ved præcis, hvilken uddannelse du vil på. Så kan GF1 hjælpe dig på vej.

Du binder dig ikke til at skulle vælge en uddannelse inden for den fagretning, du tager. I løbet af de første to måneder bliver du præsenteret for forskellige håndværk indenfor samme retning, og du kommer også i praktik i 2 x 5 dage, hvor du kan prøve to forskellige håndværk, så du får nemmere ved at beslutte dig for, hvad du vil uddanne dig som.

Hos NEXT tilbyder vi 3 forskellige GF1-fagretninger med teknisk eux:

 • Building & construction – peger mod uddannelser inden for bygge- og anlægsbranchen. Den er for dig, der gerne vil arbejde med hænderne som fx tømrer eller snedker. Du kan finde Building & construction på Optagelse.dk under området ”Teknologi, byggeri og transport”.
 • Beauty & business – forbereder til frisøruddannelsen. Frisør er en kvoteuddannelse, hvilket vil sige, at der kun er et begrænset antal pladser, når du skal videre på GF2. Fagretningen kan findes på Optagelse.dk under området ”Omsorg, sundhed og pædagogik”.
 • Programming & electronics – forbereder til industriteknikeruddannelsen. Som industritekniker arbejder du med at fremstille metaldele til fx pumper, vindmøller og robotter. Det foregår på højt specialiserede drejebænke og fræsemaskiner. Du lærer også at programmere maskinerne. Til gengæld handler det ikke om computerprogrammering eller elektrikerarbejde. Du finder Programming & electronics på Optagelse.dk under området "Teknologi, byggeri og transport".

Grundforløb 1 varer 20 uger fra august til januar med en afsluttende prøve og eksamen i januar.

Fag og undervisning på grundforløb 1

Der er to slags fag på GF1 – erhvervsfag og grundfag. Grundfagene på eux er på det gymnasiale C-niveau.

Erhvervsfagene giver dig almene og generelle faglige kompetencer, som kan anvendes på alle de forskellige erhvervsuddannelser. Fagene er:

 • Arbejdspladskultur
 • Samfund og sundhed
 • Lærepladssøgning
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation og iværksætteri
 • Metodelære

Ved siden af erhvervsfagene har du også grundfag. På eux GF1 har du fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

Grundforløb 1 afsluttes med en eksamen i ét af dine grundfag. Hvilket fag, du skal op i, bliver afgjort med en udtrækning, som du kender den fra de afsluttende prøver i folkeskolen.

Afhængig af fagretning kan der være et eller flere af grundfagene, der skal bestås for at kunne komme på grundforløb 2.

Hvordan er en almindelig skoledag på teknisk eux?

En almindelig skoledag varer som regel fra kl. 08.15 til 15.00. Skoledagen kan bestå af en formiddag med erhvervsfag og en eftermiddag med grundfag, men der kan også være hele dage med det ene eller det andet.

Der er lektier og afleveringer i både i dine grundfag og erhvervsfag. Du skal regne med, at der er væsentligt flere lektier på eux end på eud.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 (GF2) er starten på din erhvervsuddannelse og starten på dit arbejde i branchen.

Før du starter på GF2, skal du have valgt den uddannelse, du gerne vil gennemføre. Her får du den praktiske undervisning, du skal bruge i dit videre forløb.

GF2 tager 20 uger, og hvornår du kan starte, afhænger af, hvilken uddannelse du vil på.

Mange af uddannelserne har frit optag, hvilket betyder, der ikke er et maksimum på, hvor mange, der kan optages. Der er dog nogle uddannelser med et begrænset antal pladser, også kaldet kvoteuddannelser.

Fag og undervisning på grundforløb 2

Ligesom på Grundforløb 1 er der to slags fag på GF2 – erhvervsfag og grundfag. Grundfagene på eux er på det gymnasiale C-niveau.

Hvad er grundfag på teknisk eux?

Grundfagene er de almene fag, som er med til at udvikle dine grundlæggende færdigheder. Grundfagene er forskellige, alt efter hvilket GF2 du vælger, for de er sat efter den branche, du skal ud i.

På nogle uddannelser er det fag, du kender fra folkeskolen, som dansk og matematik, og andre gange vil fagene være mere specifikke for din uddannelse, såsom teknologi eller afsætning. Grundfagene er integrerede i den mere erhvervsrettede undervisning.

Matematik på C-niveau er obligatorisk på alle uddannelserne.

Ved afslutningen af dit grundforløb 2 skal du til eksamen i et af dine grundfag. Hvilket fag, du skal op i, bliver afgjort med en udtrækning, som du kender den fra de afsluttende prøver i folkeskolen. For de andre fag gælder dine standpunktskarakterer. Det hele kommer på dit GF2-bevis.

Hvad er uddannelsesspecifikke fag på teknisk eux?

Det uddannelsesspecifikke fag giver dig de basale færdigheder og kompetencer, som retter sig mod den uddannelse, du har valgt. Faget er derfor forskelligt fra uddannelse til uddannelse, men det er ét enkelt fag, der rummer hele erhvervet. Det vil sige, at det uddannelsesspecifikke fag på industritekniker er et andet end det, du har på eventkoordinator, og det er også anderledes fra alle de andre uddannelser, som NEXT tilbyder.

Undervisningen på det uddannelsesspecifikke fag er projektorienteret og ofte delt op efter forskellige temaer. Du får en introduktion til erhvervet med tekniske øvelser, så du er klar til at komme ud på din læreplads.

På nogle uddannelser er der desuden certifikatfag, såsom førstehjælp og brandbekæmpelse. Hvis de er på dit studie, skal du bestå dem, for at du kan komme videre til hovedforløbet.

Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven kan være praktisk, teoretisk eller en blanding, og formålet er at afprøve dig i de erhvervsfaglige færdigheder og kompetencer, du har lært på forløbet.

Du bliver bedømt efter, om du opfylder de krav og læringsmål, der er fastsat med bestået/ikke bestået. Det er et krav, at du består grundforløbsprøven for at komme videre på hovedforløb.

Prøvens form, indhold og varighed er tilpasset de enkelte uddannelser, så derfor er der meget forskel på, hvordan den er.

Hovedforløb

Når du har afsluttet grundforløb 2 og bestået din grundforløbsprøve, kan du fortsætte på hovedforløbet. Det kræver dog som udgangspunkt, at du har fundet en læreplads hos en relevant virksomhed.

På hovedforløbet veksler du mellem undervisning på skolen (skoleophold) og oplæring på lærepladsen. De to dele fylder lige meget på eux-uddannelsen.

Hovedforløbet er tilrettelagt sådan, at du i oplæringen får de praktiske erfaringer ude i virksomheden, og at du på skoleopholdet lærer teorien bag. For hver uddannelse er der fastsat nogle oplæringsmål, og det er disse du arbejder dig imod, når du er ude på din læreplads i oplæringsperioderne.

Hovedforløbets varighed er afhængig af uddannelse.

Skoleforløb

Skoleperioderne består af både undervisning i dit håndværk og i boglige fag på de gymnasiale niveauer A, B og C.

Læreplads

Lærepladsen skal du selv finde.

Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode. Det kaldes en delaftale.

Det er den virksomhed, hvor du har læreplads, som har ansvaret for at tilrettelægge dit læringsforløb, så du kan nå dine læringsmål for uddannelsen. Længden på oplæringen varierer efter uddannelse.

Skoleoplæring

Hvis du ikke kan finde en læreplads efter grundforløbet, kan der dog stadig være en mulighed for at starte på hovedforløbet.

NEXT tilbyder nemlig en række eux-uddannelser med mulighed for skoleoplæring. Det vil sige at man tager hele eller dele af oplæringen på vores skoleoplæringscenter, som giver den praktiske erfaring, man får på en læreplads hos en virksomhed.

Afsluttende prøve

Når du har været igennem hovedforløbet, skal du til en afsluttende prøve, der runder hele uddannelsen af. Formålet med prøven er at teste, om du har nået alle de oplæringsmål, der er fastsat for uddannelsen.

Hvilken slags prøve du skal op i, afhænger af den uddannelse, du er på. Ofte vil det være en svendeprøve, hvor du viser alt det, du har lært på din uddannelse. Ellers er det en fagprøve med en praktisk og/eller teoretisk del.