Gå til indhold

Privatlivspolitik for elever

Som led i din uddannelse på NEXT Uddannelse København (efterfølgende benævnt NEXT) indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og dine forældre, hvis du er under 18 år.

Som led i din uddannelse på NEXT Uddannelse København (efterfølgende benævnt NEXT) indsamler og behandler vi personoplysninger om dig og dine forældre, hvis du er under 18 år, jf. artikel 6, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen.

NEXT tilstræber at behandle så få personoplysninger om dig (og dine forældre, hvis du er under 18 år), som muligt, ligesom vi kun foretager en behandling af de personoplysninger, vi har, hvis behandlingen er nødvendig, sagligt begrundet og proportionel.

Vi indsamler og behandler derfor som altovervejende udgangspunkt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at vi kan overholde vores pligter i henhold til den gældende lovgivning herunder:

  • Overordnet administration ex
  • Identificere dig
  • Holdsætte dig
  • Undervise dig
  • Administrere dit fravær
  • Eksamen og udstedelse af bevis
  • Dokumentation og sagsbehandling i forbindelse med, at du fx kan modtage SU eller andre ydelser, du selv har ansøgt om
  • Administration af særlige ydelser, som ex. SPS (Specialpædagogisk støtte)