Gå til indhold

NEXTs strategi 2025 og værdigrundlag

NEXT Uddannelse København tilbyder gymnasie-, eux-, erhvervsuddannelser, 10. klasse og efteruddannelse. Så vi kan matche næsten alle fremtidsdrømme – uanset talent og interesse.

NEXTs uddannelseshjul

NEXT ønsker at give unge i Storkøbenhavn adgang til en bedre og bredere mulighed for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse, som for den unge er attraktiv, motiverende og passende.

I kraft af sin brede pallette af ungdomsuddannelser inden for både eud, eux, htx, hhx, stx, hf og efteruddannelse, har NEXT en unik mulighed for at gøre netop dette og at introducere unge og unge voksne til forskellige muligheder for uddannelse. 

NEXT prioriterer derfor også vejledningen på tværs af ungdoms-uddannelsesudbuddet og styrker afklaringsforløb ved bl.a. at udfordre den unge på sit uddannelsesvalg og hjælpe med at finde netop dét sted, hvor eleven kan trives og bruge sit potentiale bedst.

Uddannelseshjulet giver også mulighed for at sikre optimale forhold ved eventuelt omvalg af ungdomsuddannelse. Alt sammen begynder med, at uddannelsesområderne på NEXT - sammen med eleven - finder den uddannelse, hvor eleven lykkes bedst.

Strategi 2025

Vi er i gang med at skabe fremtidens erhvervs- og gymnasieskole. Frem mod 2025 vil vi udvikle og drive bedre uddannelse i hele Storkøbenhavn.

Læs NEXTs strategi 2025

Fokusområder til strategi 2025

NEXT Uddannelse København har 6 fokusområder for strategi 2025. 

 1. Vi er en god arbejdsplads
 2. Vi er effektive
 3. Vi hjælper flere igennem
 4. Vi skaber rum til læring
 5. Vi møder verden
 6. Vi løfter sammen
Læs de 6 fokusområder for strategi 2025

Værdisæt og ordensregler på NEXT Uddannelse København

NEXT har opstillet et værdisæt og en række adfærdsregler. De skal sikre, at NEXT er en rummelig skole og arbejdsplads, hvor der er plads til alle, der ønsker at uddanne sig:

 • På NEXT har alle uanset køn, etnicitet, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt.
 • Skolen respekterer princippet om religiøs frihed i enhver henseende, men anser religions-udøvelse for en privat sag.
 • Elever og studerende på NEXT arbejder sammen på tværs af køn, religion og etnicitet.
 • Dialogen mellem skolens medarbejdere og skolens elever - samt eleverne imellem - hviler på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger.
 • NEXT tilbyder et fagligt kompetent læringsmiljø i alle sine uddannelser og forventer, at alle elever og studerende deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen.
 • På NEXT kender alle elever og studerende deres rettigheder og pligter i forbindelse med uddannelsesforløbet og får løbende og præcis information om, hvordan de klarer sig i uddannelsen.
 • NEXT inddrager forældrene i samarbejdet om den enkelte elevs uddannelse, indtil eleven er personlig myndig (18 år). Skolen forventer, at forældrene møder op og aktivt deltager i forældremøder og støtter op om elevens deltagelse i undervisningen og skolens sociale liv.
 • Skoleområdets regler om elevernes og de studerendes studieaktivitet og adfærd er enkle, klare og håndhæves med konsekvens.

Vedtægter, ordensregler og politikker

NEXT Uddannelse København er en selvejende institution, som driver uddannelser efter vores vedtægter, ordensregler og forskellige politikker.

Læs NEXTs vedtægter Læs NEXTs studie- og ordensregler Læs NEXTs antimobbestrategi Læs NEXTs alkohol- og rusmiddelpolitik

Årsrapport og indkøbs- og udbudspolitik

NEXT Uddannelse København offentliggør hvert år sin årsrapport. Herunder finder du også skolens indkøbs- og udbudspolitik.

Læs årsrapporten for 2023 Læs NEXTs indkøbs- og udbudspolitik