Gå til indhold

Hvad er merkantil (business) eux?

Merkantil eux bliver på NEXT kaldet eux business. Den består af grundforløb 1, grundforløb 2, et studiekompetencegivende forløb og et hovedforløb.

Grundforløb 1

Grundforløb 1 (GF1) fungerer som en smagsprøve på resten af din uddannelse.

Når du starter på GF1, skal du vælge en fagretning, der interesserer dig. Her får du muligheden for at prøve forskellige fag af, så du kan snævre dig ind på lige præcis den uddannelse, der er rigtig for dig. Det kan være du er interesseret i businessfag, men ikke ved, præcis hvilken uddannelse du vil på. Så kan GF1 hjælpe dig på vej.

Du binder dig ikke til at skulle vælge en uddannelse inden for den fagretning, du tager, og er du i tvivl om dit valg af fagretning, bruger vi de første to uger af grundforløb 1 til at hjælpe dig med at vælge rigtigt.

Hos NEXT starter du GF1-fagretningen med business eux:

  • Eux business eller eux medie & business – forbereder til en uddannelse indenfor detailhandel, handel, event eller kontor. Denne fagretning er for dig der gerne vil have en fremtid inden for salg, handel enten i en butik eller på kontor med fokus på f.eks. økonomi, jura eller HR.

Grundforløb 1 varer 20 uger fra august til januar med en afsluttende prøve og eksamen i januar.

Fag og undervisning på grundforløb 1

Der er to slags fag på GF1 – erhvervsfag og grundfag. Grundfagene på eux er på det gymnasiale C-niveau.

Erhvervsfagene giver dig almene og generelle faglige kompetencer, som kan anvendes på alle de forskellige erhvervsuddannelser. Fagene er:

  • Arbejdspladskultur
  • Samfund og sundhed
  • Lærepladssøgning
  • Arbejdsplanlægning og samarbejde
  • Faglig dokumentation
  • Faglig kommunikation
  • Innovation og iværksætteri
  • Metodelære

Ved siden af erhvervsfagene har du også grundfag.

På merkantil eux GF1 har du fagene dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau.

Grundforløb 1 afsluttes med en eksamen i ét af dine grundfag. Hvilket fag, du skal op i, bliver afgjort med en udtrækning, som du kender den fra de afsluttende prøver i folkeskolen.

Afhængig af fagretning kan der være et eller flere af grundfagene, der skal bestås for at kunne komme på GF2.

Hvordan er en almindelig skoledag på eux business?

En almindelig skoledag varer som regel fra kl. 08.30 til 14:45 men dagens længde kan variere. Skoledagen kan bestå af en formiddag med erhvervsfag og en eftermiddag med grundfag, men der kan også være hele dage med det ene eller det andet.

Der er lektier og afleveringer i både i dine grundfag og erhvervsfag. Du skal regne med, at der er væsentligt flere lektier på eux end på en erhvervsuddannelse.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 (GF2) er starten på din erhvervsuddannelse og starten på dit arbejde i branchen. Før du starter på GF2, skal du have valgt den uddannelse, du gerne vil gennemføre. Her får du den praktiske undervisning, du skal bruge i dit videre forløb.

GF2 tager 20 uger, og hvornår du kan starte, afhænger af, hvilken uddannelse du vil på.

Fag og undervisning på grundforløb 2

Der er to slags fag på grundforløb 2 – erhvervsfag og grundfag. Grundfagene på eux er på det gymnasiale C-niveau.

Hvad er grundfag på grundforløb 2?

Grundfagene er de almene fag, som er med til at udvikle dine grundlæggende færdigheder. Grundfagene er forskellige, alt efter hvilket GF2 du vælger, for de er sat efter den branche, du skal ud i.

På nogle uddannelser er det fag, du kender fra folkeskolen, som dansk og matematik, og andre gange vil fagene være mere specifikke for din uddannelse, såsom virksomhedsøkonomi, organisation eller afsætning.

Ved afslutningen af dit GF2 skal du til eksamen i et af dine grundfag. Hvilket fag, du skal op i, bliver afgjort med en udtrækning, som du kender den fra de afsluttende prøver i folkeskolen. For de andre fag gælder dine standpunktskarakterer. Det hele kommer på dit GF2-bevis.

Hvad er uddannelsesspecifikke fag på grundforløb 2?

Det uddannelsesspecifikke fag giver dig de basale færdigheder og kompetencer, som retter sig mod den uddannelse, du har valgt. Faget er derfor forskelligt fra uddannelse til uddannelse, men det er ét enkelt fag, der rummer hele erhvervet. Det vil sige, at det uddannelsesspecifikke fag på kontoruddannelsen er et andet end det, du har på eventkoordinator, og det er også anderledes fra alle de andre uddannelser, som NEXT tilbyder.

Undervisningen på det uddannelsesspecifikke fag er projektorienteret og ofte delt op efter forskellige temaer. Du får en introduktion til erhvervet med relevante opgaver, så du er klar til at komme ud på din læreplads.

Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven kan være praktisk, teoretisk eller en blanding, og formålet er at afprøve dig i de erhvervsfaglige færdigheder og kompetencer, du har lært på forløbet.

Du bliver bedømt efter, om du opfylder de krav og læringsmål, der er fastsat med bestået/ikke bestået. Det er et krav, at du består grundforløbsprøven for at komme videre på hovedforløb.

Prøvens form, indhold og varighed er tilpasset de enkelte uddannelser, så derfor er der meget forskel på, hvordan den er.

Studiekompetencegivende forløb - 1 år med gymnasiefag på eux business

På eux business har du et studiekompetencegivende forløb på 1 år efter grundforløb 2.

På det år, får du en lang række fag på gymnasialt niveau såsom Dansk A og Engelsk B. Du kan også vælge mellem en række valgfag som for eksempel afsætning A, Samfundsfag B, Innovation C, Psykologi C eller Mediefag C alt efter hvilken toning, du vil give din uddannelse.

Det studiekompetencegivende forløb, som varer et år, afslutter du med et eux business-eksamensbevis, og du får din studenterhue.

Når du har afsluttet året, kan du gå direkte videre på et hovedforløb indenfor detailhandel, handelsuddannelsen, eventkoordinator eller kontoruddannelsen, eller du kan læse videre på en professionshøjskole, akademiuddannelse eller universitetet.

Hovedforløb

Når du har afsluttet grundforløb 2, bestået din grundforløbsprøve og afsluttet dit studiekompetencegivende forløb, kan du fortsætte på hovedforløbet. Det kræver dog som udgangspunkt, at du har fundet en læreplads hos en relevant virksomhed.

På hovedforløbet veksler du mellem undervisning på skolen (skoleophold) og oplæring på lærepladsen.

Hovedforløbet er tilrettelagt sådan, at du i oplæringen får de praktiske erfaringer ude i virksomheden, og at du på skoleopholdet lærer teorien bag. For hver uddannelse er der fastsat nogle oplæringsmål, og det er disse du arbejder dig imod, når du er ude på din læreplads i oplæringsperioderne.

Læreplads

Lærepladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode. Det kaldes en delaftale.

Det er den virksomhed, hvor du har læreplads, som har ansvaret for at tilrettelægge dit læringsforløb, så du kan nå dine læringsmål for uddannelsen. Lærepladstiden er altid 2 år på en eux business-uddannelse.

Afsluttende prøve

Du afslutter din uddannelse med en fagprøve, som er en konkret arbejdsopgave i oplæringsvirksomheden.

Fagprøven samler alt, hvad du har lært under hele dit uddannelsesforløb på erhvervsuddannelsen i en skriftlig opgave, som du skal op og forsvare ved en mundtlig eksamen.

Når du har afsluttet dit hovedforløb med en fagprøve, modtager du dit bevis på du har fuldført hele eux-uddannelsen.

Læs videre

Med en fuld eux har du mulighed for at søge ind på CBS eller andre universiteter for at læse videre.