Gå til indhold

Hvad er en erhvervsuddannelse?

En erhvervsuddannelse består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 1

Grundforløb 1 (GF1) fungerer som en smagsprøve på resten af din erhvervsuddannelse.  

Når du starter på GF1, skal du vælge en fagretning, der interesserer dig. Her får du muligheden for at prøve forskellige fag af, så du kan snævre dig ind på lige præcis den uddannelse, der er rigtig for dig. Det kan være du er interesseret i byggefag, men ikke ved, præcis hvilken uddannelse du vil på. Så kan GF1 hjælpe dig på vej.

Du binder dig ikke til at skulle vælge en uddannelse inden for den fagretning, du tager, og er du i tvivl om dit valg af fagretning, bruger vi de første to uger af GF1 til at hjælpe dig med at vælge rigtigt. 

Du kommer både til at stifte bekendtskab med fag, der er specifikke for din fagretning og fag, du kender fra folkeskolen. Grundfaget dansk er obligatorisk på alle fagretninger.  

Hos NEXT tilbyder vi 5 forskellige fagretninger: 

 • Building & construction – peger mod uddannelser inden for bygge- og anlægsbranchen. Den er for dig, der gerne vil arbejde med hænderne. Du kan finde Building & construction på Optagelse.dk under området ”teknologi, byggeri og transport”. 
 • Health & business – forbereder til uddannelser inden for beauty eller handel. Den er er for dig, der gerne vil arbejde med mennesker. Fagretningen kan findes på Optagelse.dk under området ”Omsorg, sundhed og pædagogik”. 
 • Media & design – med denne fagretning kan du uddanne dig inden for medier og design. Den er for dig, der gerne vil arbejde kreativt. Fagretningen ligger på Optagelse.dk under området ”teknologi, byggeri og transport”. 
 • People, innovation & business – giver adgang til projektorienterede uddannelser i den merkantile branche. Den er for dig, der gerne vil arbejde i butik. Du kan finde den på Optagelse.dk under området ”Kontor, handel og forretningsservice”. 
 • Programming & electronics – åbner op for uddannelser inden for programmering og fabriksarbejde. Den er for dig, der gerne vil arbejde med elektronik og industri. Fagretningen ligger på Optagelse.dk under området ”teknologi, byggeri og transport”.

Grundforløb 1 varer 20 uger fra august til december med en afsluttende prøve i januar.

Fag og undervisning på grundforløb 1

Der er to slags fag på GF1 – erhvervsfag og grundfag.

Erhvervsfagene giver dig almene og generelle faglige kompetencer, som kan anvendes på alle de forskellige erhvervsuddannelser. Fagene er:

 • Arbejdspladskultur
 • Samfund og sundhed
 • Lærepladssøgning
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation og iværksætteri
 • Metodelære

Ved siden af erhvervsfagene har du også grundfag. Det er de fag, du allerede kender fra folkeskolen, som fx dansk, matematik og fremmedsprog.

Dansk er obligatorisk, og ellers tilbyder NEXT fagene:

 • Matematik på Building & construction
 • Matematik på Media & design
 • Matematik på Programming & electronics
 • Engelsk på People, innovation & business
 • Engelsk på Health & business

Grundforløb 1 afsluttes med en eksamen i ét af dine grundfag. Hvilket fag, du skal op i, bliver afgjort med en udtrækning, som du kender den fra de afsluttende prøver i folkeskolen. For de andre fag gælder dine standpunktskarakterer. Det hele kommer på dit GF1-bevis.

Undervisningen er delt i blokke

På NEXT har vi delt dit uddannelsesforløb op i blokke efter forskellige temaer. I hver blok er der både grundfag og erhvervsfag. Det kan godt være, at du har et bestemt erhvervsfag mere end én gang. Hvilke fag du har hvornår, kommer an på din GF1-fagretning. Blokkene er nemlig sammensat efter fagretningerne.

En almindelig skoledag

En almindelig skoledag varer som regel fra kl. 08.00 til 15.15 og er delt op i blokke.

Du skal regne med at få lektier og afleveringer for i både i dine grundfag og erhvervsfag, og der er ca. 2-3 timers hjemmearbejde om ugen.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 (GF2) er starten på din erhvervsuddannelse og starten på dit arbejde i branchen. Før du starter på GF2, skal du have valgt den uddannelse, du gerne vil gennemføre. Her får du den praktiske undervisning, du skal bruge i dit videre forløb.

GF2 tager 20 uger, og hvornår du kan starte afhænger af, hvilken uddannelse du vil på.

Mange af uddannelser har frit optag, hvilket betyder, at der ikke er et maksimum på hvor mange, der kan optages. Der er dog nogle uddannelser med et begrænset antal pladser også kaldet kvoteuddannelser.

Fag og undervisning på grundforløb 2

Undervisningen på GF2 er som udgangspunkt delt op i grundfag og et fag, der er specifikt for din uddannelse.

Grundfag

Grundfagene er forskellige, alt efter hvilket GF2 du vælger, for de er sat efter den branche, du skal ud i. På nogle uddannelser er det fag, du kender fra folkeskolen, som dansk og matematik, og andre gange vil fagene være mere specifikke for din uddannelse, såsom teknologi eller virksomhedsøkonomi. Grundfagene er integrerede i den mere erhvervsrettede undervisning.

Ved afslutningen af dit grundforløb 2 skal du til eksamen i et af dine grundfag. Hvilket fag du skal op i, bliver afgjort med en udtrækning, som du kender den fra de afsluttende prøver i folkeskolen. For de andre fag gælder dine standpunktskarakterer. Det hele kommer på dit GF2-bevis.

Uddannelsesspecifikke fag

Det uddannelsesspecifikke fag giver dig de basale færdigheder og kompetencer, som retter sig mod den uddannelse, du har valgt.

Faget er derfor forskelligt fra uddannelse til uddannelse, men det er et enkelt fag, der rummer hele erhvervet. Det vil sige, at det uddannelsesspecifikke fag på industritekniker er et andet end det, du har på eventkoordinator, og det er også anderledes fra alle de andre uddannelser NEXT tilbyder.

Undervisningen på det uddannelsesspecifikke fag er projektorienteret og ofte delt op efter forskellige temaer. Du får en introduktion til erhvervet med tekniske øvelser, så du er klar til at komme ud på din læreplads.

På nogle uddannelser er der desuden certifikatfag, såsom førstehjælp og brandbekæmpelse eller mulighed for diverse valgfag. Hvis de er på dit studie, skal du bestå dem, for at du kan komme videre til hovedforløbet.

Grundforløbsprøven

Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag. Prøven kan være praktisk, teoretisk eller en blanding, og formålet er at afprøve dig i de erhvervsfaglige færdigheder og kompetencer, du har lært på forløbet. Du bliver bedømt på, om du opfylder de krav og læringsmål, der er fastsat med bestået/ikke bestået.

Det er et krav, at du består grundforløbsprøven for at komme videre på hovedforløbet.

Prøvens form, indhold og varighed er tilpasset de enkelte uddannelser, så derfor er der meget forskel på, hvordan den er.

Hovedforløb

Når du har afsluttet grundforløb 2 og bestået din grundforløbsprøve, kan du fortsætte på hovedforløbet. Det kræver dog som udgangspunkt, at du har fundet en læreplads hos en relevant virksomhed.

På hovedforløbet veksler du mellem undervisning på skolen (skoleophold) og oplæring på lærepladsen.

Oplæringen udgør som regel den største del af hovedforløbet, men hvordan oplæring og skoleophold er fordelt kommer an på uddannelsen.

Hovedforløbet er tilrettelagt sådan, at du i oplæringen får de praktiske erfaringer ude i virksomheden, og at du på skoleopholdet lærer teorien bag. For hver uddannelse er der fastsat nogle oplæringsmål, og det er disse du arbejder dig imod, når du er ude på din læreplads.

Hovedforløbets varighed er afhængig af uddannelse, og det er også forskelligt om det er ét samlet forløb, eller om det er trindelt. Trindelte uddannelser giver dig mulighed for at afslutte efter hvert trin. Fx kan du på fitnessuddannelsen stoppe efter trin 1 og blive uddannet fitnessinstruktør, eller du kan tage trin 1 og 2 og blive uddannet fitness manager. På uddannelser hvor hovedforløbet er samlet, skal du tage det hele for at blive færdiguddannet, som man f.eks. gør det på tømreruddannelsen. Det samlede hovedforløb er delt op i mindre dele efter emne.

Skoleforløb

Skoleperioderne består af både obligatoriske fag og valgfag. Valgfagene vælger du i fællesskab med virksomheden med henblik på at få de mest relevante kompetencer med tilbage til lærepladsen.

Hvor lange dine skoleforløb er, afhænger af din valgte uddannelse.

Læreplads

Lærepladsen skal du selv finde. Aftalen med virksomheden kan gælde hele uddannelsens længde eller blot i en kortere periode. Det kaldes en delaftale.

Det er den virksomhed, hvor du har læreplads, som har ansvaret for at tilrettelægge dit læringsforløb, så du kan nå dine læringsmål for uddannelsen. Længden på oplæringen varierer efter uddannelse.

Skoleoplæring

Hvis du ikke kan finde en læreplads efter grundforløbet, kan der stadig være en mulighed for at starte på hovedforløbet.

NEXT tilbyder nemlig en række erhvervsuddannelser med mulighed for skoleoplæring. Det vil sige at man tager hele eller dele af oplæringen på vores skoleoplæringscenter, som giver den praktiske erfaring, man ellers får på en læreplads hos en virksomhed.

Afsluttende prøve

Når du har været igennem hovedforløbet, skal du til en afsluttende prøve, der runder hele uddannelsen af. Formålet med prøven er at teste, om du har nået alle de oplæringsmål, der er fastsat for uddannelsen.

Hvilken slags prøve du skal op i, afhænger af den uddannelse, du er på. Ofte vil det være en svendeprøve, hvor du viser alt det, du har lært på din uddannelse. Ellers er det en fagprøve med en praktisk og/eller teoretisk del.