Gå til indhold

Ny mesterlære

Med en ny mesterlære-uddannelsesaftale kan du kombinere praktisk erfaring med undervisning.

Start direkte i en virksomhed

Ny mesterlære er en uddannelsesaftale, der er kendetegnet ved et mere praksisrettet grundforløb.

Ny mesterlære-uddannelsen svarer til en almindelig eud business-uddannelse med både grund- og hovedforløb. Forskellen er, at du som ny mesterlære-elev starter grundforløbet af din uddannelse direkte som elev hos en virksomhed. På den måde kommer du hurtigere i gang og tættere på din virksomhed fra dag ét.

På NEXT har du mulighed for at starte i ny mesterlære på 3 uddannelsesretninger inden for business: Detail, handel og event.

Som ny mesterlære-elev modtager du elevløn af virksomheden under hele uddannelsesforløbet.

Uddannelsesforløb

Uddannelsen tager sammenlagt 3 år: 1 år på grundforløb og 2 år på hovedforløb.

Grundforløb

Grundforløbet varer 1 år. I 9 af månederne vil du modtage undervisning ca. 2 dage om ugen, enten fysisk eller online.

Hovedparten af undervisningen foregår online. Du kan altså gennemføre undervisning alle steder, hvor der er en computer med adgang til internettet. Undervisningen foregår live.

Hver skoledag svarer til en fuld arbejdsdag med undervisning i tidsrummet 8.30-15.00 og efterfølgende lektielæsning.

På grundforløbet bliver du bl.a. undervist i følgende fag:

  • Dansk, C-niveau
  • Engelsk, C-niveau
  • Informationsteknologi, C-niveau
  • Virksomhedsøkonomi, C-niveau
  • Afsætning, C-niveau
  • USF – det uddannelsesspecifikke fag for hhv. detail, handel eller event

Hovedforløb 

Efter bestået grundforløb starter du på hovedforløbet.

Under hovedforløbet er du primært i virksomheden og har enkelte skoleophold.

Hovedforløbet er identisk med det på den traditionelle erhvervsuddannelse. På hovedforløbet foregår undervisningen fysisk på skolen og afsluttes med en fagprøve.

Med en ny mesterlære-uddannelse på NEXT Business får du adgang til hovedforløbet på uddannelserne eventkoordinator og detailhandel som salgsassistent. 

Læs om hovedforløbet på eventkoordinator

Læs om hovedforløbet på detailhandel med speciale som salgsassistent

Hvis du ønsker at tage et andet hovedforløb, er der mulighed for at flytte til en anden erhvervsskole efter afsluttet grundforløb.

Til dig, der har en virksomhed

Få svar på dine spørgsmål om at ansætte en elev gennem en ny mesterlære-uddannelsesaftale.

Læs mere om jeres muligheder for at ansætte en elev Kontakt vores virksomhedsrådgivning for vejledning om uddannelsesaftaler

Kontakt os, hvis du har flere spørgsmål

Mads Nielsen-Gravholt

Uddannelsesleder

Tlf.: 35 86 35 81

Mail: mng@nextkbh.dk

Mads Nielsen-Gravholt står for drift og udvikling af uddannelsen.


Annette Graae

Virksomhedskonsulent

Tlf.: 23 83 62 87

Mail: angr@nextkbh.dk

Annette Graae kan hjælpe med uddannelsesaftalen og spørgsmål fra virksomheder.


Business-administrationen

Tlf.: 33 88 07 00

Mail: businessadm@nextkbh.dk

Kontakt administrationen for administrativ hjælp.