Gå til indhold

Optagelsesprøve og eksamensregler

Hvis ikke du opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse, kan du komme til en optagelsesprøve.

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse, kan du komme til en optagelsesprøve. Du bliver kun inviteret til optagelsesprøve, hvis der er plads på uddannelsen.

Du skal søge uddannelsen vi optagelse.dk, også selvom du godt ved, at du ikke opfylder adgangskravene.

Send din ansøgning, og vedhæft dit eksamensbevis. Hvis vi kan se, at du ikke opfylder adgangskravene, så kontakter vi dig i e-Boks.

Dansk- og matematikprøver

Du kan komme til optagelsesprøve i dansk og/eller matematik og/eller en samtale med en studievejleder afhængigt af hvilke adgangskrav, du ikke opfylder.

Prøverne i dansk og matematik varer to timer og er på 9. klassesniveau. Opgaverne er lavet, så de er relevante for en erhvervsuddannelse.

I dansk bliver du prøvet i læsning, retskrivning og hvor god du er til at formulere dig skriftligt.

I matematik handler prøven om at løse matematiske problemer og lave beregninger.

Alle hjælpemidler, også elektroniske, er tilladt. Dog må du ikke bruge internettet. Prøven vurderes med bestået/ikke bestået.

Hvis du består prøven, bliver du optaget på uddannelsen.

Hvis du ikke består prøven, bliver du inviteret til en samtale med en studievejleder, som vil vurdere om du kan blive optaget alligevel, eller om du fx skal til en ny prøve eller have et andet tilbud. Du kan maks. deltage i optagelsesprøven 3 gange.

Prøver for skolestart d. 12. august 2024:

  • Dansk d. 26. juni
  • Matematik d. 27. juni
  • Samtaler efter prøverne d. 3. juli
  • Dansk d. 31. juli
  • Matematik d. 1. august
  • Samtaler efter prøverne d. 7. august

Prøver for skolestart d. 21. oktober 2024:

  • Dansk og matematik d. 9. oktober
  • Samtaler efter prøven d. 16. oktober (telefonisk)

Antal gange du må starte på en erhvervsuddannelse

Du må kun starte på grundforløb 1 én gang. Grundforløb 2 kan du dog begynde på tre gange uden en uddannelsesaftale (man tæller kun forløb, du har påbegyndt efter 1. august 2015).

Eksamensregler for eux- og erhvervsuddannelser (teknisk)

Læs eksamenshåndbogen for de tekniske eux- og erhvervsuddannelser.

Læs eksamenshåndbogen for de tekniske uddannelser

Eksamenshåndbog for eux- og erhvervsuddannelser (business)

Læs eksamenshåndbogen for vores businessuddannelser - både eux- og erhvervsuddannelser.

Læs eksamenshåndbogen for businessuddannelserne