Gå til indhold

Elev på Enghøj

Ny elev på Enghøj

Vi gør vores bedste, for at du får en god start som ny elev på Enghøj. Vi bruger den første uge på fællesskabende aktiviteter, og hver klasse får tilknyttet introguider, der sørger for, at I falder godt til.

Introguiderne har allerede gået på gymnasiet i et eller to år, og vi uddanner dem, så de er klædt godt på til at tage imod jer. Introguiderne deltager i vores sommertræf i juni, hvor du kan møde alle dine kommende medstuderende. Introguiderne er også med i introugen, til introfest, på introtur og vil være kendte ansigter for din klasse i tiden efter introforløbet.

Vi har emnedage på tværs af uddannelser, hvilket betyder, at du også kommer til at lære elever fra de andre uddannelser at kende. Hver klasse har desuden en kontaktlærer og en studievejleder tilknyttet, som arbejder med klassemiljø, og som du kan gå til, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Ambassadørkorps

På Enghøj har vi et ambassadørkorps, som består af rollemodeller fra Vestegnen, der har turde gå deres egne veje og har oplevet succes. De inspirerer vores elever og er med til at vise dem, hvilke muligheder de har i deres videre karriere.

Vores ambassadører indgår som oplægsholdere på skolen, deltager i masterclasses og kan være mentorer for talentfulde elever.

Tahir Siddique, kendt fra Løvens hule, er en af vores ambassadører og er med til at opstarte vores iværksætterlinje Start up på hhx.
 

Festudvalg

Festudvalget planlægger og afholder skolens fester. I det kommende skoleår holder vi blandt andet introfest, efterårsfest under temaet Día de los Muertos og fastelavnsfest. Festudvalget inviterer også alle til gallafest, hvor vi fejrer, at 3.g’erne snart bliver studenter.

Der skal købes billet til festerne på forhånd.

Festudvalget arrangerer også torsdagscaféer, hvor du kan høre musik og hænge ud med dine venner over et brætspil eller bordfodbold. Festudvalget står for musikken og sælger toast, popcorn og sodavand i baren. Vi fejrer også årstiderne i torsdagscaféen og slår fx katten af tønden til fastelavn og spiser æbleskiver til jul.

Torsdagscaféerne er alkoholfri.

Samarbejde med eksterne aktører

Vi har som mål at lave virkelighedsnær undervisning for at give et indblik i verden omkring os. Som elev vil du derfor skulle prøve at arbejde i felten og deltage i virksomhedsbesøg, teaterture og i konkurrencer.

I biologi indsamler vi fx vandprøver og undersøger invasive arter i havet, hvilket giver et indblik i, hvad der lever i det lokale havmiljø. Og i afsætning besøger vi blandt andet et reklamebureau for at opleve et bureau indefra og lade teorien fra undervisningen møde praksis.

Hele 2. årgang deltager desuden i Next Cup på tværs af alle gymnasierne på Next.  

Læs mere om NEXT Cup

Følg med i hverdagen på Enghøj

På Instagram og Facebook opdaterer vi løbende med billeder og begivenheder fra hverdagen på Enghøj.

Følg med på Enghøjs Instagram Følg med på Enghøjs Facebook