Gå til indhold

Bæredygtighed og verdensmål

Bæredygtighed og FNs 17 verdensmål på Vestskoven Gymnasium

På Vestskoven Gymnasium spiller bæredygtighed en central rolle, både i undervisningen og vores fælles hverdag.

Det er vigtigt for os, at vi alle kan bidrage til, at vi når FNs 17 verdensmål i 2030. Den måde vi som gymnasium mener, vi kan gøre en forskel er, at eleverne får viden og erfaring med i rygsækken, så de bliver rustet til selv at gå forrest med bæredygtige løsninger.

Derfor danner verdensmålene udgangspunkt for meget af undervisningen på vores fire uddannelser, og de integreres både i de tværfaglige forløb og i de enkelte fag.

På hhx, har vi for eksempel verdensmålsforløb. Og i innovation arbejder vi med bæredygtighed, når eleverne skal finde på innovative løsninger på fremtidens produkter.

På stx-uddannelsen er der fokus på henholdsvis klimaforandringerne og fremtidens bæredygtige brændstoffer i fagene naturgeografi og kemi.

Både htx- og hhx-elever fra hele 2. årgang deltager også i NEXT Start-up som er en innovationskonkurrence på tværs af NEXT, hvor eleverne udvikler og pitcher bæredygtige løsninger på forskellige problemstillinger.

Vores samarbejde med danske virksomheder og lokale organisationer gør desuden, at vi konstant får inspiration til, hvordan vi kan handle og tænke mere bæredygtigt.

Temauger med fokus på bæredygtighed

I vores temauger, som normalt går på tværs af uddannelserne, har vi haft konkrete verdensmål som udgangspunkt. Heriblandt kan nævnes:

  • Demokratiugen i 1.g, hvor fagene engelsk og samfundsfag indgår. Eleverne får et indblik i den demokratiske proces, og med engelskfaget kan der for eksempel være særligt fokus på USA og det amerikanske valgsystem (verdensmål 16).
  • Sundhedsugen i 2.g, hvor fagene matematik og idræt indgår. Der er i forløbet fokus på den kropslige sundhed, og hvordan sundhed kan måles (verdensmål 3).
  • Bæredygtighedsuge i 3.g er et tværfagligt projekt mellem dansk og oldtidskundskab på stx om lighed (verdensmål 5).

Samarbejde med Gate 21 i Albertslund

Samspil med omverdenen er en af Vestskoven Gymnasiums kerneværdier. Det kommer bl.a. til udtryk i vores partnerskab med Gate 21 i Albertslund, som arbejder for at reducere CO2-udledningen og realisere en grønnere omstilling.

Partnerskabet muliggør et tæt samarbejde med virksomheder og institutioner, som stiller aktuelle opgaver, der skal udarbejdes løsningsforslag til.

Verdensmålsråd på Vestskoven

Vi har etableret et verdensmålsråd på gymnasiet bestående af omkring 10 elever, som er blandede fra forskellige årgange og uddannelser.

I verdensmålsrådet er der blevet udvalgt 4 verdensmål som, vi mener, er særligt vigtige netop for vores skole:

  • Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 5: Ligestilling mellem køn
  • Verdensmål 10: Mindre ulighed
  • Verdensmål 13: Klimaindsats

Ambitionerne for verdensmålsrådet er tårnhøje, og fremadrettet kommer verdensmålsrådet selv til at stå for forskellige arrangementer og konkrete tiltag, som har bæredygtighed i fokus.