Gå til indhold

Værdier og vision på Vestskoven Gymnasium

Værdier og vision

På Vestskoven Gymnasium går du, fordi du vil lære mere og have det rart. Du har realistiske ambitioner og vil være en del af fællesskabet, som du både bidrager til og nyder godt af.

Desuden arbejder vi i tæt samspil med omverdenen fx kommunen, virksomheder og organisationer, så undervisningen bliver endnu mere levende og aktuel. Nøgleordene på gymnasiet er: 

  • Ambition
  • Fællesskab
  • Omverden

Ambition

Alle skal have ambitioner om at blive dygtigere end de er i forvejen.

Alle skal blive så dygtige de kan, og derfor holder vi fast i, at alle elever skal have realistiske ambitioner om at blive dygtigere, men uden at ligge med ondt i maven om natten. Vi ønsker at have en høj løfteevne på alle uddannelser på gymnasiet.

Løfteevnen opgøres af Undervisningsministeriet, som ser på elevernes socioøkonomiske baggrund, herunder karakterer fra grundskolen, og sammenholder det med de faglige resultater i gymnasiet. Vi har haft positiv løfteevne de seneste år og arbejder løbende med at fastholde den tendens.

Fællesskab

Fællesskabet står stærkt på gymnasiet, hvor alle skal bidrage til og nyder godt af hinandens viden og kompetencer. Kort sagt handler det om, at alle er en del af, men også bidrager til fællesskabet på gymnasiet i dagligdagen.

På Vestskoven er der plads til alle, der vil lære noget, og som vil bidrage til fællesskabet. Vi ønsker, at alle optræder med hjælpsomhed og respekt for andre. Derfor er der heller ikke plads til mobning.

Mobning er uacceptabelt både i og uden for skoletid. Vi ønsker og arbejder for en sund klasse- og gymnasiekultur, hvor alle trives. Derfor er vi også nysgerrige både i forhold til ny viden og hinanden, så der kan diskuteres åbent på et fagligt fundament.

Omverden

På alle vores uddannelser, samarbejder vi med eksterne aktører, og du skal kunne løse opgaver i samarbejde med dem. Det kan være kommunen, Gate 21 eller en helt tredje ekstern partner.

Som elev på gymnasiet kommer du på bl.a. på virksomheds- og museumsbesøg og deltager i konkurrencer, og så kommer du helt overordnet til at bruge din omverden aktivt i undervisningen.

Vestskoven Gymnasium er til for at uddanne og danne eleverne. Demokratisk dannelse er et nøglebegreb på ungdomsuddannelserne. Dagligdagen vil derfor være præget af en kritisk dannelsestradition med respekt, demokrati og medborgerskab, hvor vi alle tager ansvar for os selv og hinanden og vores omverden og åbent diskuterer fagligt og sagligt.

Rektor fortæller om Vestskoven

Læs hvad rektor, Trine Ladekarl Nellemann, fortæller om hverdagen, undervisningen og eleverne på Vestskoven Gymnasium.

Mød rektor

Bæredygtighed og verdensmål

På Vestskoven Gymnasium arbejder vi aktivt med bæredygtighed og FN's 17 verdensmål.

Læs om vores arbejde med bæredygtighed og verdensmål

Studie- og ordensregler

Når du er elev på Vestskoven, skal du følge gymnasiets studie- og ordensregler. 

Det er vigtigt for både undervisningen og det sociale liv på skolen. 

Læs vores studie- og ordensregler