Gå til indhold

Idræt

Samfundsfag A, Engelsk A, Idræt B

På stx-studieretningen Idræt har vi fokus på den praktiske og teoretiske del af idræt. Vi skal se på, hvad idræt betyder for sundhed, hvordan idræt hænger sammen med samfundsmæssige forhold, og selvfølgelig dyrke en masse idræt.

Idræt

I studieretningsfaget Samfundsfag A 

  • får du en sammenhængende forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger både i Danmark og international 
  • lærer du at anvende samfundsvidenskabelige teorier og metoder. 
  • udvikler du din evne til at formulere samfundsfaglige problemstillinger. 

I studieretningsfaget Engelsk A 

  • får du et kendskab til det engelske sprogs mundtlige og skriftlige udtryksformer, hvilket giver dig evnerne til at begå dig sprogligt i en globaliseret verden.  
  • bliver du undervist i at analysere og beskrive det engelske sprog både grammatisk og stilistisk.  
  • får du et bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande. 

I studieretningsfaget Idræt B 

  • lærer du at kombinere praktiske erfaringer i diverse idrætsgrene med teoretisk og videnskabelig viden inden for træning og arbejdsfysiologi.  
  • lærer du at udforme træningsprogrammer ligesom du trænes i tekniske og taktiske færdigheder inden for idrætten. 
  • får du viden om idræt som et historisk og kulturelt fænomen.