Gå til indhold

Værdier og vision for Københavns Mediegymnasium

Gør kreativiteten til virkelighed, mens du tager en studentereksamen

På Københavns Mediegymnasium tager vi kreativiteten alvorligt. Det er centralt for os, at vores elever får færdighederne og modet til at føre deres kreativitet ud i livet. Vi stiller teknisk udstyr, computerprogrammer og maskiner til rådighed, så vores elever kan opnå færdighederne til at gøre kreativiteten til virkelighed og produkter der kan bruges i virkeligheden.

Vi opfordrer jer til at programmere, skrive historier, spille skuespil og lave film, til at dyrke jeres interesser, til at nørde, udforske og udfordre. Vi opildner jer til at tænke nye, store tanker, til at bruge jeres fantasi, til at drømme stort og til at dyrke jeres kreativitet.

Vi forstår ungdommen, og vi forstår den fremtid I bevæger jer ind i – en fremtid der i høj grad er præget af kommunikations- og medieteknologi. Ved at kombinere de “bløde” fag fra det almene gymnasium med de “hårde” fag fra det tekniske gymnasium, er uddannelsen på Mediegym tilrettelagt til netop dén fremtid, med ungdommen som omdrejningspunkt.

På Københavns Mediegymnasium vægter vi rummelighed og ligeværd højt. For os er det helt centralt, at vi behandler hinanden med gensidig respekt, og at vi har forståelse for og tillid til hinanden. Når vores elever bliver studenter, er der tre ting, der er vigtige for os, at I tager med jer videre: At I tager jeres egen faglighed alvorligt, at kreativitet er en faglighed, og at man skal have respekt for hinanden.

Bæredygtighed og verdensmål

FN’s verdensmål handler om vores fælles fremtid – en fremtid, som alle verdens lande har forpligtet sig til at arbejde for ved at styrke den bæredygtige udvikling frem mod 2030. Det er store udfordringer, vi står overfor; en styrkelse af klimaindsatsen, bedre uddannelser, anstændige jobs, bedre sundhed, ligestilling, mindre ulighed og meget mere.

Uddannelsen og oplysningen af fremtidens studerende spiller en vigtig rolle på vejen mod målet, og derfor er verdensmålene en integreret del af undervisningen på Københavns Mediegymnasium - både i de enkelte fag, i større tværfaglige forløb og i vores grundforløb.

I løbet af grundforløbet kommer du bl.a. til at arbejde med verdensmålene i et forløb, hvor vi i samarbejde med VerdensKlasse og UNESCO udarbejder læringsbrætspil til elever i udskolingen. I naturvidenskabeligt grundforløb har vi temaforløb der relaterer sig til verdensmålene.

Efter grundforløbet tilbyder vi en række tværfaglige forløb med fokus på verdensmålene, der afvikles i samarbejde med eksterne aktører. Vi har fx fremstillet en kuglebane for klima.

Elevernes Verdensmålsråd

Er du til aktivisme og konkrete tiltag i arbejdet for verdensmålene, kan du engagere dig i vores elevstyrede verdensmålsråd. Verdensmålsrådet er et elevråd med fokus på at skabe øget bevidsthed, konkrete tiltag og arrangementer med forbindelse til verdensmålene.

Verdensmålsrådet er styret af elever på Københavns Mediegymnasium, der i samarbejde med udvalgte lærere og skolens ledelse har et budget til at planlægge, arrangere og afvikle arrangementer og tiltag. Rammerne for verdensmålsrådets aktiviteter udstikkes af eleverne selv, og problematikkerne kan være store som små - så længe de er med til at gøre en forskel.

Vi mener, at det er vigtigt at skabe direkte forbindelse mellem din skolegang og den virkelige verden i det omkringliggende samfund. Samtidig ligger der en høj grad af læring i at tage ansvar for de problemstillinger, der har betydning for dig.

Eksterne samarbejder

På Københavns Mediegymnasium foregår en del af arbejdet med verdensmålene i samarbejde med en række eksterne aktører, da vi mener, at opgaven med verdensmål bedst løses i fællesskab.

Vores samarbejder skaber en tydelig kobling mellem undervisningen i de forskellige verdensmål og det samfund, der omgiver os. Vi samarbejder med forskellige NGO’er som WWF, Mellemfolkeligt Samvirke og VerdensKlasse, hvilket er med til at give dig et mere specifikt indblik i forskellige problemstillinger, der relaterer sig til verdensmålene.

Vi samarbejder også med en række virksomheder og kommuner om at udbrede forståelsen af verdensmålene og af de muligheder verdensmålene giver dig i en fremtidig arbejdsmæssig sammenhæng. Blandt vores samarbejdspartnere er Rambøll, LULU-Labs, Københavns Kommune og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Studie- og ordensregler

For at sikre at vi får tre gode år sammen, er der nogle grundlæggende ting du skal vide om vores gymnasium og om det miljø vi ønsker at have på Københavns Mediegymnasium.

Læs studie- og ordensreglerne for NEXT

Rektor fortæller om Mediegym

Læs hvad rektor på Københavns Mediegymnasium, Rasmus Dietz, fortæller om livet på gymnasiet, undervisningen, fagligheden og eleverne.

Mød rektor