Gå til indhold

Naturvidenskabelig

Matematik A, Fysik B, Kemi B

Stx-studieretningen Naturvidenskabelig giver dig en bred viden om de mange muligheder, der er for problemløsning i samspillet mellem matematik og fysik/kemi. Du lærer at kombinere din viden fra matematik, fysik og kemi.

Naturvidenskabelig

I studieretningsfaget Matematik A

  • arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder.
  • lærer du om en lang række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden.
  • styrkes dine evner inden for abstraktion og logisk tænkning, der er matematikkens centrale byggesten.

I studieretningsfaget Fysik B

  • lærer du om fysisk tankegang og metode gennem både teori og eksperimenter.
  • opnår du forståelse for udvalgte områder af den klassiske og moderne fysik.
  • bliver du i stand til at vurdere information om teknisk og naturvidenskabeligt prægede problemstillinger.

I studieretningsfaget Kemi B

  • får du kendskab til kemiens centrale begreber og eksperimentelle arbejdsmetoder.
  • opnår du forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner gennem både teori og eksperimenter.
  • bliver du i stand til at forstå og vurdere kemiens betydning for individ og samfund i samspil med den teknologiske udvikling.