Værdisæt

Overordnede værdisæt og adfærdsregler

 

  • På NEXT har alle uanset køn, etnicitet, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt

 

  • Skolen respekterer princippet om religiøs frihed i enhver henseende, men anser religions-udøvelse for en personlig og privat sag

 

  • Elever og studerende på NEXT arbejder sammen i projektgrupper på tværs af køn, religion og etnicitet

 

  • Dialogen mellem skolens medarbejdere og skolens elever - samt eleverne imellem - hviler på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger

 

  • NEXT tilbyder et fagligt kompetent læringsmiljø i alle sine uddannelser og forventer, at alle elever og studerende deltager aktivt og konstruktivt i undervisningen

 

  • På NEXT kender alle elever og studerende deres rettigheder og pligter i forbindelse med uddannelsesforløbet og får løbende og præcis information om, hvordan de klarer sig i uddannelsen

 

  • NEXT inddrager forældrene i samarbejdet om den enkelte elevs uddannelse, indtil eleven er personlig myndig (18 år). Skolen forventer, at forældrene møder op og aktivt deltager i forældremøder og støtter op om elevens deltagelse i undervisningen og skolens sociale liv

 

  • Skoleområdets regler om elevernes og de studerendes studieaktivitet og adfærd er enkle, klare og håndhæves med konsekvens

 

 


Kontaktperson

Ulrik Bak Nielsen

Udviklingsdirektør

23 23 13 59