Undervisningsplaner

Det er uddannelseschefen for det enkelte skoleområde, der har ansvaret for løbende opfølgning på og ajourføring af de lokale undervisningsplaner inden for erhvervsuddannelserne på NEXT.

 

Men i relation til f.eks. mere overordnede ændringer eller ajourføring af regelsættet inden for erhvervsuddannelserne koordinerer skolens centrale ledelse en ensartet implementering i undervisnings-planerne eksempelvis realkompetencevurdering på grundforløbene.

 

Ud over disse centralt fastsatte udviklings- og ajourføringsintiativer påhviler det den lokale afdelingsledelse på NEXT at sikre, at de lokale undervisningsplaner til stadighed ajourføres i relation til f.eks. ændringer i de respektive uddannelsesbekendtgørelser.

 

Det samme gælder, hvis og når skolens løbende kvalitetsmålinger og/eller drøftelser i de lokale uddannelsesudvalg giver anledning til ændringer af skolens tilrettelæggelse af undervisningen inden for de forskellige uddannelser.

Aktuelle lokale undervisningsplaner

NB: Merkantile uddannelser = Detailhandel, handelsuddannelsen og eventkoordinator.

 

*) Nogle uddannelser fra det tidligere CPH WEST er markeret med *). For disse gælder i tillæg også en generel undervisningsplan (pdf - 211 kb).

 

Eud - Grundforløb 1

 

Eud - Grundforløb 2

 

Eud - Hovedforløb

 

Eux - Grundforløb 1+2

 

Eux - hovedforløb