Udbud

Udbud af ejendom

 

Next Uddannelse København udbyder ejendommen matr.nr. 4CC Høje Taastrup By, Høje Taastrup

 

1. Udbudsvilkår

Ejendommen udbydes til salg i henhold til cirkulære nr. 7 af 25. januar 2010 om salg af statens faste ejendomme.


Tilbudsgiver skal stå ved sit bud i 12 uger fra Next Uddannelse Københavns modtagelse af købstilbuddet.


Ejendommen udbydes til salg uden angivelse af vejledende pris.


Ejendommen sælges kontant. Sælger er berettiget til frit at vælge mellem alle indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.


Salget er betinget af endelig godkendelse fra sælgers beslutningsdygtige organer/myndigheder.

 

2. Ejendomsbeskrivelse

Matrikel Matr. nr. 4CC Høje Taastrup By, Høje Taastrup, beliggende Skagensgade 3, Høje Taastrup, 2630 Taastrup. Herefter benævnt

 

Ejendommen.

Grundareal udgør 4.975 kvm, hvoraf 1373 kvm er bebygget. Ejendommen indeholder også et større grønt område.


I henhold til lokalplan nr. 2.13.1.18 af 03.11.1998 har ejendommen en yderligere byggeret.


Ejendommen har parkeringspladser på terræn, i alt 46 stk. men ligger i øvrigt tæt på Høje Taastrup Station, hvor S-tog, IC- og Lyntog stopper. Derudover er der gode tilkørselsforhold fra hoved- og motorvej for de brugere som kommer i bil.

 

Se samlet udbudsmateriale her (pdf - 2,7 MB)


Kontaktperson

Merete Vestergaard

Konsulent

Fakta

Tilbud skal afgives uden forbehold og være NEXT i hænde:senest d. 18. august 2017, kl 12.00.