Partnerskaber

NEXT indgår i en række samarbejds- og partnerskabsaftaler med forskellige kommuner, UU-centre og Dansk Byggeri.

 

Sammen kan vi gøre en større indsats for at få unge mennesker i gang med en ungdomsuddannelse og fastholde dem, ligesom vi sammen kan gøre en forskel inden for det praktikpladsopsøgende arbejde og i samarbejdet med folkeskolerne.

 

En tværgående indsats gavner kvaliteten og gennemførelsesfrekvensen i erhvervsuddannelserne samt reducerer den kommunale ledighed blandt unge i kommunerne.

 

NEXT har ingået partnerskabsaftaler med følgende organisationer, kommuner, undervisningsinstitutioner og vejledningsinstanser:

 

 • Partnerskabsaftale ”Campus Albertslund” mellem NEXT, Albertslund Kommune, VUC Vestegnen og Kongsholm Gymnasium & HF Se aftalen
 • Partnerskabsaftale mellem NEXT og Garantiskolen Se aftalen
 • Partnerskabsaftale ”Herlev til Herlev” mellem NEXT, Dansk Byggeri Hovedstaden, Herlev kommune og UU-Nord Se aftalen
 • Partnerskabsaftale mellem NEXT, Dansk Byggeri, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune og UU:Center Syd Se aftalen
 • Partnerskabsaftale mellem NEXT, Dansk Byggeri, Gentofte Kommune, TEC og UU-Nord Se aftalen
 • Partnerskabsaftale mellem NEXT, Dansk Byggeri, Brøndby Kommune og UU:Center Syd Se aftalen
 • Partnerskabsaftale mellem NEXT, Dansk Byggeri, Lyngby-Taarbæk Kommune, TEC og UU-Nord Se aftalen
 • Partnerskabsaftale mellem NEXT, Dansk Byggeri, Høje-Taastrup Kommune, Roskilde Tekniske Skole og UU-Vestegnen Se aftalen

 

Samarbejdsaftale ”Campus Albertslund” mellem NEXT, Albertslund Kommune, VUC Vestegnen og Kongsholm Gymnasium & HF

 

Det overordnede formål med Campus Albertslund er:

 

 • at flere unge i Albertslund Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse
 • at et sammenhængende og attraktivt uddannelsesmiljø bidrager til udvikling af en levende by, der skaber gode rammer for sunde borgere med høj livskvalitet

 

På kort sigt er fokus bl.a. på at skabe en undervisningsmæssig sammenhæng og deling af faciliteter/lokaler mellem de deltagende institutioner og skabe spændende sociale aktiviteter på tværs.

På længere sigt er målet at give de unge en bred vifte af tilbud, som passer til netop deres behov, og at de dermed både vælger at starte på en ungdomsuddannelse og får den afsluttet.

 

Aftalen løber fra januar 2013. 

 

Samarbejdsaftale mellem NEXT og Garantiskolen

Garantiskolen er ikke en fysisk skole, men et organiseret netværk mellem en række uddannelsesinstitutioner på Vestegnen: Produktionsskolerne i Brøndby, Hvidovre og Ishøj, og ungdomsuddannelserne SOSU C Brøndby, TEC Hvidovre, CPH WEST Ishøj, Hvidovre Gymnasium & HF,  Brøndby Gymnasium samt VUC Hvidovre og VUC Vestegnen og NEXT.  


Tovholderen er UU:Center Syd, der står for vejledning om uddannelse og erhverv til unge fra 13-25 år på vegne af kommunerne: Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk.

 

Garantiskolen skal hindre unge i at droppe ud af uddannelserne. De unge skal fastholdes i aktivitet, og evt. frafald skal gøres til omvalg.

 

Målsætningen er, at den unge har et alternativt tilbud om uddannelse inden for fire dage efter, at han eller hun i samarbejde med en lærer, vejleder eller mentor beslutter, at der er behov for et nyt uddannelsestilbud.

De samarbejdende institutioner har pladsgaranti, dvs., der er et antal pladser for unge i garantiskolen.

 

Læs mere om Garantiskolen på UU:center Syds hjemmeside

 

Aftalen løber fra marts 2013 til marts 2016.

 

Partnerskabsaftale ”Herlev til Herlev” mellem NEXT, Dansk Byggeri Hovedstaden, Herlev Kommune og UU-Nord

 Den nuværende partnerskabsaftale har været en stor succes, og resultaterne har vist sig i form af praktikpladser til unge.

 

Partnerne bag aftalen ønsker fortsat at samarbejde og forlænge den eksisterende aftale med en række af de allerede igangsatte initiativer samt en udvidelse med nye indsatsområder.

 

Formålet er, at endnu flere unge i Herlev får en praktikplads, at udbygge den tværgående indsats, så gennemførselsfrekvensen i erhvervsuddannelserne, at øge kendskabet til bygge- og anlægsbranchen blandt elever i folkeskolen samt styrke det gode samarbejde yderligere mellem grundskole, jobcenter, UU og NEXT.

 

Eksempler på tiltag:

 

 • Grundskolesamarbejdet udvides til også at omfatte 7. og 9. klasse
 • Brobygning for 18 – 30 årige ledige kontanthjælpsmodtagere uden ungdomsuddannelse
 • Udvikle model for tættere samarbejde med partnerskaberne i regionen
 • Praktikmoduler for Herlev Kommunes folkeskolelærere
 • Dansk Byggeri sender breve til medlemsvirksomhederne i Herlev med opfordring til at tage lærlinge. Vedlagt de unges foto og CV

 

Aftalen løber fra 1. januar 2013 til 31.12.2014

 

Status og evaluering af partnerskabsaftale mellem NEXT, Dansk Byggeri, Herlev Kommune og UU-Nord

 

Aftale fra 1.august 2010

 

Formål med aftalen:

 

 • At sikre praktikpladser til Herlevborgere, der går på NEXT

 

 • At sikre praktikpladser til unge, der er startet på et grundforløb eller er i skolepraktik inden for byggefagene

 

 • At sikre og udvikle samarbejdet mellem skoleområdet og NEXT og dermed øge elevernes kendskab til teknisk skole med henblik på at motivere eleverne til at tage en erhvervsfaglig uddannelse

 

 • At styrke samarbejdet og den tætte kontakt mellem NEXT, UU-Nord og Jobcentret

 

Synlige resultater: Ved første opgørelse af praktikpladsbehovet i november manglede 35 unge fra Herlev en praktikplads i byggebranchen.

Ved målingen i juni 2011 havde 32 fået en praktikplads.

 

Resultaterne fra perioden juni 2011 til august 2012 viste, at yderligere 24 unge fra Herlev har fået praktikplads i branchen.

 

Partnerskabsaftale mellem NEXT, Dansk Byggeri, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune og UU:Center Syd

Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til at flere unge fra Ishøj og Vallensbæk, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for byggefagene, finder en praktikplads.

 

Der samarbejdes om:

 

 • Praktikpladser til unge, der enten er ved at afslutte grundforløbet, og som ikke har fundet en praktikplads, samt unge, der har afsluttet grundforløbet uden praktikplads og som er meldt aktivt praktikpladssøgende

 

 • Unge ledige faglærte svende med byggefaglig uddannelse får skabt kontakt til Dansk Byggeris medlemsvirksomheder, så de kan komme betragtning, når virksomhederne skal ansætte medarbejdere

 

 • Øget fokus i folkeskolerne på de faglige uddannelser

 

 • Motivere unge kontanthjælpsmodtagere til at komme i uddannelse

Det er desuden formålet i fællesskab at afprøve, om der kan laves en tværgående indsats til gavn for kvalitet og gennemførselsfrekvens i erhvervsuddannelserne, reduktion af antallet af unge i skolepraktik og som samtidig reducerer den kommunale ledighed blandt unge.

 

Aftalen løber fra 1. august 2012 til 31. december 2014.

 

Partnerskabsaftale mellem NEXT, Dansk Byggeri, Gentofte Kommune, TEC og UU-Nord

Gentofte Kommune har to væsentlige målsætninger for unge mennesker: For det første, at ingen ung må lave ingen ting og for det andet, at samtlige unge skal have en ungdomsuddannelse.

 

I Gentofte Kommune påbegynder en stor del af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse og ungdomsledigheden ligger på et relativt lavt niveau. De fleste vælger det almene gymnasium og meget få en erhvervsuddannelse.

 

Mange falder imidlertid fra gymnasieuddannelserne eller består med et ikke-brugbart gennemsnit. Det er parternes opfattelse, at flere unge kunne have gavn af at starte på en erhvervsuddannelse, og der er behov for at kvalificere de unges uddannelsesvalg.

 

Formål med partnerskabsaftalen:

 

 • At kvalificere de unges uddannelsesvalg

 

 • At undersøge mulighederne for et tværkommunalt samarbejde om 10. klasser

 

 • At fremme kendskabet til erhvervsuddannelser blandt udskolingselever og deres forældre

 

 • At udvikle grundforløbspakker som et alternativ for gymnasieelever, der er frafaldstruede eller er faldet fra

 • At udvikle samarbejdet mellem erhvervsskolerne, UU-Nord og Jobcentret om virksomhedskontakten

 • At udvikle samarbejdet mellem skolerne i Gentofte Kommune, UU-Nord og erhvervsskolerne

 

 • At sikre et øget antal praktikpladser

 

Aftalen løber fra 1. juni 2012.

 

Partnerskabsaftale mellem NEXT, Dansk Byggeri, Brøndby Kommune og UU:Center Syd

Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til at flere unge fra Brøndby Kommune, der påbegynder en erhvervsuddannelse, finder en praktikplads.

 

Der samarbejdes om:

 

 • Praktikpladser til unge fra Brøndby, der går på NEXT, og som er tæt på at færdiggøre grundforløbet, men som ikke har en praktikplads og til de, der har afsluttet grundforløbet uden praktikplads

 

 • Styrke jobmulighederne i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder for unge ledige svende

 

 • Øge fokus i folkeskolerne i Brøndby Kommune på de faglige uddannelser

Det er desuden formålet i fællesskab at afprøve, om der kan laves en tværgående indsats til gavn for kvalitet og gennemførselsfrekvens i erhvervsuddannelserne, reduktion af antallet af unge i skolepraktik og som samtidig reducerer den kommunale ledighed blandt unge.

 

Aftalen løber fra 1. september 2011.

 

Partnerskabsaftale mellem NEXT, Dansk Byggeri, Lyngby-Taarbæk Kommune, TEC og UU-Nord

I Lyngby-Taarbæk Kommune påbegynder en stor del af en ungdomsårgang en ungdomsuddannelse og ungdomsledigheden ligger på et relativt lavt niveau. De fleste vælger det almene gymnasium og meget få en erhvervsuddannelse. Det er parternes opfattelse, at flere unge kunne have gavn af at starte på en erhvervsskole, og der er behov for at kvalificere de unges uddannelsesvalg.

 

Partnerskabet har følgende formål:

 

 • At fremme udskolingselevers kendskab til erhvervsuddannelser

 

 • At fastholde de unge i uddannelserne

 

 • At sikre et øget antal praktikpladser til unge fra Lyngby-Taarbæk Kommune og fremme beskæftigelsen for nyuddannede svende

 • At udvikle samarbejdet mellem erhvervsskolerne, UU-Nord og Jobcentret om virksomhedskontakten

 • At udvikle samarbejdet mellem skolerne i kommunen, UU-Nord og erhvervsskolerne

 

Aftalen løber fra 1. august 2011.

 

Partnerskabsaftale mellem NEXT, Dansk Byggeri, Høje-Taastrup Kommune, Roskilde Tekniske Skole og UU-Vestegnen

Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Høje-Taastrup Kommune, der begynder på en erhvervsuddannelse inden for byggefagene, også finder en praktikplads.

 

Aftalens parter spiller en rolle: Kommunen har ansvaret for at forberede de unge til uddannelsessystemet, UU-Vestegnen har vejledningsforpligtelsen over for de unge, og NEXT og RTS har opgaven med at tilrettelægge en uddannelse, der fastholder de unge.

 

Endelig har virksomhederne, som Dansk Byggeri repræsenterer, opgaven med at stille praktikpladser til rådighed, så de unge kan gennemføre uddannelsen.

 

Der er indgået samarbejdsaftale på tre hovedpunkter:

 

 1. Praktikpladssamarbejde
 2. Samarbejde,der kan styrke jobmuligheder i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder for unge ledige svende
 3. Øget fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne i Høje-Taastrup Kommune

 

Aftalen løber fra 1. november 2011.

 


Kontaktperson

Tøger Kyvsgaard

Kvalitetschef

35 86 35 7020 46 73 68