Nøgletal

 (Baseret på sammenlagte 2014-tal)

Omsætning i mio798
Egenkapital i mio507
Adresser14
Erhvervsuddannelser41
Gymnasier6
Medarbejdere1.111
Eud-elever4.051
Gymnasie-elever3.055
Amu-kursister352
Skolepraktik-elever443
Øvrige125
Årselever i alt8.027

Kontaktperson

Kate Rosendahl Pedersen

Budgetchef

35 86 35 3129 21 67 72