Nøgletal

 (2016-tal)

Omsætning i mio728
Egenkapital i mio468
Adresser14
Erhvervsuddannelser

44

Eux-uddannelser

17

Gymnasier6
Medarbejdere968
Eud-elever2.898
Gymnasie-elever2.928
Amu-kursister271
Skolepraktik-elever442
Intro- og brobygning157
10. klasse275
Øvrige150
Årselever i alt7.121

Kontaktperson

Kate Rosendahl Pedersen

Budgetchef

35 86 35 3129 21 67 72