Eud & gymnasier

(BESKRIVELSEN ER P.T. UNDER FORANDRING – ULTIMO DECEMBER 2017 FORVENTES BESLUTNING I SKOLELEDELSEN OM NY EVALUERINGSPROCEDURE)

 

Elevtilfredshed

Alle skolens elever får mulighed for at give udtryk for deres holdning til opholdet på NEXT. Skolen gennemfører undersøgelserne gennem erhvervsskolernes evalueringsværktøj kaldet ESEV.

 

NEXT deltager i det såkaldte ES (Erhvervsskolernes benchmarkings-samarbejde) med formål at udveksle erfaringer med landets øvrige erhvervsskoler, for at vi her igennem kan lære af hinanden.

 

Skolen arbejder med følgende elevtilfredsheds-undersøgelser: En årlig (typisk oktober) elevtilfredsheds-undersøgelse, som danner grundlag for benschmarkings-samarbejdet. Skolen indsamler selv data. Disse behandles af analysefirmaet ENNOVA, som udfærdiger resultatrapporter på alle skolens organisatoriske niveauer. 

 

Uddannelsesområderne udarbejder analyser og handlingsplaner på baggrund af undersøgelserne. Mindst en gang årligt - i forbindelse med offentliggørelsen af benchmarkingsresultaterne - revideres skolens måltal og handlingsplaner for det kommende år. Eleverne inddrages i forbindelse med analysen af undersøgelserne bl.a. gennem en nærmere drøftelse med f.eks. lærerteamet for en uddybning af deres oplevelser.

  

Handlingsplaner og analyser er genstand for behandling mellem områdernes ledelse og skolens direktion.

 

Resultat

NEXT Uddannelse København er resultatet af en fusion den 1. januar 2016 mellem KTS og CPH WEST. Derfor er resultaterne af  de seneste elevtilfredsheds-undersøgelserne opdelt på henholdsvis KTS og CPH WEST. 

 

Eud 

Elevtrivsel eud 2016/ NEXT (pdf - 1,3 MB)
Elevtrivsel eud 2015/ KTS (pdf - 1,0 MB)

Elevtrivsel eud 2015/ CPH WEST (pdf - 935 kb)

 

Gymnasieuddannelser

Elevtrivsel hhx-htx 2016/ NEXT (pdf - 1,2 MB)

Elevtrivsel stx 2016/NEXT (pdf - 1,1 MB)

Elevtrivsel htx 2015/ KTS (pdf - 865 kb)

Elevtrivsel fordelt på uddannelse/ CPH WEST (pdf - 237 kb)

Elevtrivsel fordelt på spørgsmål/ CPH WEST (pdf - 286 kb) 

 

 

Virksomhedstilfredshed

I 2016 har NEXT – Uddannelse København gennemført en undersøgelse blandt skolens praktikvirksomheder om tilfredsheden med samarbejdet med skolen. Undersøgelsen er gennemført i et landsdækkende samarbejde med andre erhvervsskoler, og hovedresultaterne for NEXT finder du her:

 

Virksomhedstilfredhed 2016/ NEXT (pdf - 2,4 MB) 


Kontaktperson

Tøger Kyvsgaard

Kvalitetschef

35 86 35 7020 46 73 68