Eud & gymnasier

Elevtilfredshed

Alle skolens elever får mulighed for at give udtryk for deres holdning til opholdet på NEXT. Skolen gennemfører undersøgelserne gennem erhvervsskolernes evalueringsværktøj kaldet ESEV.

 

NEXT deltager i det såkaldte ES (Erhvervsskolernes benchmarkings-samarbejde) med formål at udveksle erfaringer med landets øvrige erhvervsskoler, for at vi her igennem kan lære af hinanden.

 

Skolen arbejder med følgende elevtilfredsheds-undersøgelser: En årlig (typisk oktober) elevtilfredsheds-undersøgelse, som danner grundlag for benschmarkings-samarbejdet. Skolen indsamler selv data. Disse behandles af analysefirmaet ENNOVA, som udfærdiger resultatrapporter på alle skolens organisatoriske niveauer. 

 

Uddannelsesområderne udarbejder analyser og handlingsplaner på baggrund af undersøgelserne. Mindst en gang årligt - i forbindelse med offentliggørelsen af benchmarkingsresultaterne - revideres skolens måltal og handlingsplaner for det kommende år. Eleverne inddrages i forbindelse med analysen af undersøgelserne bl.a. gennem en nærmere drøftelse med f.eks. lærerteamet for en uddybning af deres oplevelser.

  

Handlingsplaner og analyser er genstand for behandling mellem områdernes ledelse og skolens direktion.

 

Resultat

NEXT Uddannelse København er resultatet af en fusion den 1. januar 2016 mellem KTS og CPH WEST. Derfor er resultaterne af  de seneste elevtilfredsheds-undersøgelserne opdelt på henholdsvis KTS og CPH WEST. 

 

Eud 

Elevtrivsel eud 2016/ NEXT (pdf - 1,3 MB)
Elevtrivsel eud 2015/ KTS (pdf - 1,0 MB)

Elevtrivsel eud 2015/ CPH WEST (pdf - 935 kb)

 

Gymnasieuddannelser

Elevtrivsel hhx-htx 2016/ NEXT (pdf - 1,2 MB)

Elevtrivsel stx 2016/NEXT (pdf - 1,1 MB)

Elevtrivsel htx 2015/ KTS (pdf - 865 kb)

Elevtrivsel fordelt på uddannelse/ CPH WEST (pdf - 237 kb)

Elevtrivsel fordelt på spørgsmål/ CPH WEST (pdf - 286 kb) 

 

 

Virksomhedstilfredshed

I 2016 har NEXT – Uddannelse København gennemført en undersøgelse blandt skolens praktikvirksomheder om tilfredsheden med samarbejdet med skolen. Undersøgelsen er gennemført i et landsdækkende samarbejde med andre erhvervsskoler, og hovedresultaterne for NEXT finder du her:

 

Virksomhedstilfredhed 2016/ NEXT (pdf - 2,4 MB)

 

 

 

Medarbejdertilfredshed

I 2013 gennemførte NEXT (KTS) en medarbejdertilfredsheds-undersøgelse (MTU), der som angivet ovenfor gennemføres hvert andet år, alternerende med virksomhedstilfredshedsundersøgelsen. Undersøgelsen gennemføres i regi af ES-benchmarkingnetværket. Undersøgelsens resultater finder du her:

 

Medarbejdertilfredshed 2013/ KTS (pdf - 961 kb)

 

Med tilfredshed kunne det konstateres, at skolens markante fremgang ved sidste MTU på alle måder er fastholdt. Af samme grund har skolen valgt at fastholde den allerede indarbejdede procedure for den interne behandling af MTU. Vægten er entydigt lagt på dialog og inddragelse i opstilling af fremadrettede handlingsplaner. Hovedelementer er som følger:

 

1. På skolens ni adresser/skoleområder holder den lokale ledelse stormøde med samtlige medarbejdere og gennemgår og perspektiverer MTU-rapporten for eget skoleområde - også perspektiveret op i mod skolerapporten. På mødet igangsættes den efterfølgende opgave, hvor hver enkelt enhed (dvs. den enkelte leder og vedkommendes medarbejdere skal realitetsbehandle MTU-rapporten for egen enhed.

 

2. Dialogmøde mellem den enkelte leder og vedkommendes medarbejdere med udgangspunkt i egen enhedsrapport. Opgaven er først at få skabt et ensartet billede af, hvor de største problemer-/forbedringsmuligheder befinder sig, for derefter at få drøftet sig frem til de mest sandsynlige årsager.

 

Der skal herefter opstilles en handlingsplan for forbedring af mindst to konkrete faktorer i målingen for egen enhed. Der skal hertil fastsættes konkrete måltal (til opnåelse ved næstkommende måling) for de to faktorer.

 

3. På denne baggrund opstilles konkrete MTU-handlingsplaner for hver eneste af skolens enheder (medarbejder og nærmeste leder). Planerne sammenstilles efterfølgende med henblik på opfølgning og indholdsmæssig vurdering (primo august 2013) er der på baggrund af den aktuelle måling opstillet i forskellige konkrete MTU-handlingsplaner).

 

4. Behandling i skolens centrale samarbejdsudvalg CSU mhp. på igangsætning af evt. initiativer for hele NEXT.

 


Kontaktperson

Tøger Kyvsgaard

Kvalitetschef

35 86 35 7020 46 73 68