Gå til indhold

Databrud

Der orienteres om, at NEXT har oplevet et sikkerhedsbrud i perioden 16. maj 2024 – 27. maj 2024.

På grund af en menneskelig fejl i skolens blanketflow-system, SDBF, har en elev fra skolen via en bestemt blanket haft mulighed for at kunne se navne og CPR-numre på skolens kreditorer i forbindelse med udfyldelse af blanketten. Der er dermed ikke tale om en tilsigtet handling eller hacking sammenhænge, eller at informationen skulle have været tilgængelig for andre.

Der er ingen indikationer på, at den pågældende elev skulle have set noget eller brugt data i nogen sammenhænge. Denne information er udelukkende for at oplyse om en potentiel risiko.

Next behandler personoplysninger, herunder navn og CPR-nummer, som et led i udbetaling af godtgørelse af udlæg, hvorfor disse oplysninger kan have været synlige for den ene elev, der brugte blankettypen i perioden 16. maj 2024 – 27. maj 2024.

Fejlen er nu rettet, og både SDBF og Next har implementeret tiltag for at forhindre lignende hændelser i fremtiden.

Vi opfordrer til at man er opmærksom på mistænkelige henvendelser. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Peter Lyngsø på ply@nextkbh.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver:

Kontaktperson: Mai-Brit Berg
Telefon: +4520216554
E-mail: dpo@esis.dk

 Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.