Amu

NEXTs målsætning er at udvikle kvaliteten af indholdet og udbuddet af vores efteruddannelser. Derfor måler vi hvert kvartal vores kursisters tilfredshed med undervisningen og publicerer resultaterne for henholdsvis kursisternes og virksomhedernes besvarelser på denne side.Evalueringen er opdelt i tre:

 

1. Kursisternes vurdering

2. Virksomhedernes vurdering

3. Kursisternes gennemførelses- og beståelsesprocent

 

Viskvalitet.dk

Viskvalitet.dk er arbejdsmarkeds-uddannelsernes elektroniske evalueringssystem. Alle skolens kursister evaluerer deres kursus her - dette gælder også udvalgte virksomheder.

 

Evalueringsskemaet består af dels en række generelle spørgsmål og dels af spørgsmål som er specifikke for det enkelte kursus - desuden er der nogle skolespørgsmål. Skemaet vil for en stor dels vedkommende være ens for hele landet, så kvaliteten kan sammenlignes.

 

Du kan læse mere på hjemmesiden www.viskvalitet.dk, som er Undervisnings-ministeriets fælles redskab til evaluering og effektmåling af arbejdsmarkeds-uddannelserne.

  

1. Kursisternes vurdering

De fleste af af kursisternes evalueringsspørgsmål besvares ud fra en 5-punktskala. Hver besvarelse har en talværdi fra 5 til 1, hvor 5 er den højeste og 1 den laveste . Skalaens værdier er:

 

 • Meget tilfreds = 5
 • Tilfreds = 4
 • Hverken / eller = 3
 • Utilfreds = 2
 • Meget utilfreds = 1
 • Ved ikke =0 ("Ved ikke" tæller ikke med i beregningen af gennemsnittet)

 

1. Resultater fordelt på spørgsmål. Denne måling viser den gennemsnitlige tilfredshedsprocent af samtlige indberettede brancher inden for det specifikke spørgsmål. 2. Resultater fordelt på et specifikt uddannelsesområde. Denne evaluering måler gennemsnittet af alle spørgsmål inden for ét uddannelsesområde.

 

(Tallene omfatter kun det tidligere KTS) 

Resultater fordelt på spørgsmål    Resultater fordelt på uddannelsesområder

2014 

 

2014 

2013

 

2013

2012

 

2012

 

2. Virksomhedernes vurdering

Virksomhedernes evalueringer vises på følgende måde:1. Resultater fordelt på spørgsmål. Denne måling viser den gennemsnitlige tilfredshedsprocent  af samtlige indberettede brancher inden for det specifikke spørgsmål.2. Resultater fordelt på et specifikt uddannelsesområde. Denne evaluering måler udelukkende inden for ét uddannelsesområde. Hver besvarelse har en værdi fra 5 til 1, hvor 5 er det højeste og 1 det laveste. Skalaens værdier er:

 

 • Meget tilfreds = 5 
 • Tilfreds = 4 
 • Hverken / eller = 3 
 • Utilfreds = 2 
 • Meget utilfreds = 1 
 • Ved ikke =0 ("Ved ikke" tæller ikke med i beregningen af gennemsnittet)

 

(Tallene omfatter kun det tidligere KTS) 

Resultater fordelt på spørgsmål     Resultater fordelt på uddannelsesområder

2014 

 

2014

2013

 

2013

2012

 

2012

 

3. Kursisternes gennemførelses- og beståelsesprocent

Arbejdsmarkedskurserne bliver afsluttet med bedømmelsen bestået eller ikke bestået.

 

Du kan se procent-tallene for hvor mange, der har gennemført og bestået kurserne på NEXT i 2014, 2013 og 2011. 

 

(Tallene omfatter kun det tidligere KTS)

Tal for 2014 (pdf - 110 kb)

Tal for 2013 (pdf - 346 kb)

Tal for 2011 (pdf - 151 kb)

 

Skolen følger lokalt op på målingerne - organisering m.m. fremgår af de lokale sider punktet lokal kvalitetsudvikling.

 


Kontaktperson

Tøger Kyvsgaard

Kvalitetschef

35 86 35 7020 46 73 68