Eux-værktøjsmager

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

For dig, der vil lære at fremstille værktøj, som kan bruges til at massefabrikere ting og samtidig få dig en teknisk gymnasieuddannelse.

 

Værktøjsdelene fremstilles både på manuelt betjente maskiner og med CNC-styrede maskiner, der ofte skal programmeres direkte fra et cad/cam-program. Ud over fremstilling af nye komponenter skal du også kunne reparere og vedligeholde maskiner, udstyr og produktionsværktøj.

 

Når du tager uddannelsen som eux, får du samtidig nogle gymnasiale fag, som giver dig generel studiekompetence til at læse på en videregående uddannelse.

 

Som færdiguddannet kan du arbejde som faglært værktøjsmager, eller du kan også vælge at læse videre på en erhvervsakademi-, professionsbachelor- eller universitetsuddannelse og blive for eksempel maskinmester eller ingeniør.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på skolen og varer 20 eller 40 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet veksler mellem praktik og skoleophold, og afsluttes med en svendeprøve efter cirka 4 år.

 

De gymnasiale fag ligger både på grundforløbet og i skoleperioderne på hovedforløbet. Derfor er skoleperioderne også lidt længere på eux end på den normale erhvervsuddannelse.

 

Værktøjsmagerfag

Fagteori, konventionel bearbejdning, CNC-programmering og CAD/CAM

 

Læs mere under erhvervsuddannelsen til værktøjsmager.

 

Gymnasiale fag

Dansk A, engelsk B, matematik B,  fysik B, kemi C, teknikfag B, teknologi B og innovation C.

 

Du får mulighed for at vælge matematik på A-niveau samt kemi og samfundsfag på B-niveau.

 

Se hvilke videregående uddannelser denne linje giver adgang til på "Adgangskortet" på ug.dk. Du kan ændre på fag og niveauer i oversigten, så de passer til dine valg. 

  

Praktik

På hovedforløbet skal du i praktik. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Tuborgvej 177

2400 København NV

 

NEXT Uddannelse København

Rebslagervej 11

2400 København NV

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Se hvordan du bliver optaget og hvornår du kan starte på eux-værktøjsmager

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder