Værktøjsmager

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Som værktøjsmager arbejder du med fremstilling af værktøjsdele og samling af dele til færdigt værktøj.

 

Værktøjsdelene fremstilles både på manuelt betjente maskiner og med CNC-styrede maskiner, der ofte skal programmeres direkte fra et cad/cam-program. Ud over fremstilling af nye komponenter skal du også kunne reparere og vedligeholde maskiner, udstyr og produktionsværktøj.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik, og afsluttes med en svendeprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Uddannelsen har 2 trin. Du kan vælge at stoppe efter det første.

 

  • På 1. trin som værktøjsmager beskæftiger du dig med de forskellige materialer og deres egenskaber. Du lærer at læse de komplicerede tegninger, som støbeformene fremstilles efter. Hovedforløbet tager 3 ½ år.

 

  • På 2. trin som værktøjstekniker lærer du at styre og gennemføre projekter, at konstruere og tegne værktøjer og at tage hensyn til de juridiske forhold i forbindelse med designopgaver. Inklusive trin 2 tager hovedforløbet 4 ½ år.

 

Værktøjsmager-uddannelsen giver en grundlæggende viden om konstruktion af støbeforme til masseproduktion. På skolen får du undervisning i fag som fremstilling af værktøjskomponenter, justering og afprøvning af værktøj, værktøjslære samt værktøjsteknisk kommunikation.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Tuborgvej 177, Emdrup

2400 København NV

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende tilmelding på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder

Også som eux

Du kan vælge at tage uddannelsen som eux, hvor du både bliver faglært og får studiekompetence til videregående uddannelser.

Læs om eux-værktøjsmager

"Tit kan en meget lille ændring i designet spare producenten for hundredtusindvis af kroner", fortæller Jon, værktøjsmagerelev

Læs hele interviewet