Uddannelsesaftale

Et læreforhold er først gyldigt, når virksomhed og elev har indgået en kontrakt, også kaldet en uddannelsesaftale. Blanketterne til at lave en sådan finder du længere nede.

 

Der er forskellige aftaleformer og derved mulighed for at vælge en aftaleform der passer virksomheden.

 

Den ordinære aftale

For virksomheder, der er godkendt som praktiksted og som kan påtage sig at uddanne en elev i et helt uddannelsesforløb.

 

Ny mesterlære

For virksomheder, der på samme vis som ved ordinær aftale, dog også ønsker at påtage sig et større oplæringsansvar i det første års tid. Til gengæld er eleven langt det meste af tiden i virksomheden.

 

Kombinationsaftale

For to eller flere virksomheder, der er helt eller delvist godkendte som praktiksteder, og som tilsammen varetager et helt uddannelsesforløb.

 

Kort uddannelsesaftale

For virksomheder, der er helt eller delvist godkendt, men som ikke kan eller ønsker at påtage sig et helt uddannelsesforløb. F. eks. for stærkt specialiserede virksomheder. Aftalen skal som minimum indeholde et skoleophold og en praktikperiode. Grundforløbet må gerne være omfattet af aftalen.

 

Delaftaler under skolepraktik

På nogle uddannelser har de elever der ikke finder praktikpladser, mulighed for at gennemføre deres uddannelse under skolepraktik. De bliver sendt ud i praktikforløb på forskellige virksomheder i kortere eller længere perioder. Skolen skal altid kontaktes før der indgås en delaftale.

 

Blanketter

En erhversuddannelse gennemføres på baggrund af en uddannelsesaftale. Hvis du er mester og ønsker en elev, kan du finde de skemaer, du skal udfylde nedenfor. Disse links er til Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

 

  • Skal du have en elev i restlærer, skal du bruge en uddannelsesaftale (skriv "REST" på hjørnet af aftalen)

 

 

 

 

 

Husk altid at underskrive blanketter - uanset type, da de ikke kan registreres uden underskrift. Ved ophævelse af elever er det kun nødvendigt at virksomheden underskriver, da virksomheden har indberettigelsespligten.

 

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte NEXTs virksomhedskonsulenter og få hjælp.


Få styr på fakta

Se oplysninger om lønforhold, uddannelsesforløb med mere.

Gå til faktaark

Læs UVM-folder

Hvis du har behov for at læse mere om de enkelte aftaleformer, så hent Undervisningsministeriets folder her:

"Sådan indgår du en uddannelsesaftale"