Skiltetekniker

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Skilteteknikeren designer og fremstiller skilte, navne, logoer og dekorationer til virksomheder og andre. Det kan være firmanavn på biler, skilte til butiksfacader, dekorationer til en udstilling, et idrætsanlæg eller en bygning.

 

Som skiltetekniker er det vigtigt at have sans for tegning, og man skal kunne arbejde og tænke kreativt. På samme tid skal du være udadvendt, for en stor del af arbejdet er at betjene kunder.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet varer cirka 3¼ år. Det veksler mellem skoleophold og praktik, og afsluttes med en svendeprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig.

 

På hovedforløbet skal du igennem tre skoleophold, hvor du får undervisning i blandt andet design, tegning og layout, og du kan tage specialefag i blandt andet typografi og farvelære.

 

En stor del af uddannelsen er at blive indført i både frihåndstegning og computerbaseret tegning.

 

 

Uddannelsessted

* Uddannelsen udbydes ikke på NEXT fra august 2017

 

NEXT Uddannelse København

Julius Thomsens Gade 5

1974 Frederiksberg C

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

OBS:

Uddannelsen udbydes ikke på NEXT fra august 2017.

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder