Procesoperatør

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Som procesoperatør holder du et vågent øje med produktionen i industrien, og du forbedrer den, så virksomheden, du arbejder for, kan spare tid og råvarer.

 

procesoperatør

 

En vigtig del af dit arbejde går ud på at kontrollere kvaliteten af det, maskinerne producerer. Som procesoperatør finder og retter du fejl på maskinerne.

 

Som en del af uddannelsen arbejder du med særlige problemstillinger, som kan gøre dig klar til dagligdagen som procesoperatør. Du skal kunne analysere et produktionsforløb, så du kan finde de mest effektive løsninger for produktion. En opgave kunne for eksempel være at finde den billigste måde at producere brød.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet til procesoperatør varer 3 ½ år, men du kan vælge at stoppe efter 1 ½ år og blive procesarbejder.

 

Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik, og afsluttes med en svendeprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

På hovedforløbets skoleophold får du fag som procesteknologi, produktionsudstyr, produktionsstyring og organisering samt styring, regulering og overvågning.

 

Du skal også have fag som almen fysik og kemi, engelsk i procesindustrien samt læring, kommunikation og samarbejde.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Tuborgvej 177, Emdrup

2400 København NV

 

NEXT Uddannelse København

Vejlebrovej 45

2645 Ishøj

 

NEXT Uddannelse København

Rebslagervej 11

2400 København NV

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende tilmelding på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder

Også som eux

Du kan vælge at tage uddannelsen som eux, hvor du både bliver faglært og får studiekompetence til videregående uddannelser.

Læs om eux-procesoperatør

Mød Rasmus, som er i gang med uddannelsen til procesoperatør

"Jeg vil helst arbejde i medicinindustrien, fordi det lyder spændende," fortæller Allan, procesoperatørelev

Læs hele interviewet