Procesoperatør

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Uddannelsen til procesoperatør er en bred håndværkeruddannelse, som kvalificerer dig til jobs i mange forskellige industrivirksomheder. Det er virksomheder, der fremstiller produkter, som du kender fra din hverdag, fx medicin, mad, drikkevarer, sæbe og byggematerialer.

 

procesoperatør

 

Produkterne fremstilles på høj-teknologiske produktionsanlæg, og som procesoperatør har du, som del af et produktionsteam, ansvaret for, at der produceres til aftalt tid, i korrekt kvalitet og uden spild af ressourcer.

 

Som en vigtig del af arbejdet skal du også udføre forskellige kvalitetsopgaver og i det hele taget være med til at dokumentere, at de færdige produkter lever op til de gældende krav og regler. I den sammenhæng skal du fx lære at registrere data korrekt samt udtage og analysere prøver fra produktionen.

 

På uddannelsen lærer du også:

  • om hvordan anlæggene fungerer, og hvordan du via computere styrer og regulerer de processer, der foregår i anlæggene
  • at finde og rette styringstekniske og mekaniske fejl på anlæg og udstyr
  • at samarbejde med dine kolleger i produktionsteamet, og med håndværkere fra virksomhedens værksteder (fx elektrikere, smede og automatikteknikere).

Endelig lærer du også om, hvordan du kan være med til med at forbedre og optimere produktionen. Det kan for eksempel være, at du som en af dine praktikopgaver skal finde en praktisk løsning på, hvordan der kan spares vand eller energi i produktionen. På den måde kan du allerede under din uddannelse være med til at gøre en forskel på din arbejdsplads og for miljøet.

Som noget nyt kan du fra 2018 også blive procesoperatør med speciale i pharma-industrien. Uddannelsen har samme varighed, men du skal have 10 ugers ekstra undervisning på skolen. Her skal du lære om de særlige forhold, der gør sig gældende i medicinalindustrien, og du har fag i produktionshygiejne og laboratoriearbejde.

 

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet foregår på skolen og varer 20 eller 40 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet til procesoperatør varer 3½ år og veksler mellem skoleophold og praktikperioder i en virksomhed. Heraf varer skoledelen 35 uger, så meget af uddannelsen foregår i din praktikvirksomhed.

 

På skolen får du fag som procesteknologi, produktionsudstyr, reparation og vedligehold, kvalitetskontrol og dokumentation samt kommunikation og rapportering. Du skal også have engelsk, procesfysik og kemi.

 

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår i en virksomhed eller evt. i skolens praktikcenter. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan hjælpe dig.

Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

 

Kan jeg læse videre?

Du kan som procesoperatør videreuddanne dig til fx procesteknolog, produktionsteknolog og maskinmester.

 

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Tuborgvej 177, Emdrup

2400 København NV

 

NEXT Uddannelse København

Vejlebrovej 45

2645 Ishøj

 

NEXT Uddannelse København

Rebslagervej 11

2400 København NV

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du have mindst 2 i dansk og matematik fra folkeskolen. Læs nærmere om kravene og om, hvordan du kommer i gang med din uddannelse til procesoperatør under Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • Læs mere om uddannelsen på Uddannelsesguiden
  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende tilmelding på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder

Også som eux

Du kan vælge at tage uddannelsen som eux, hvor du både bliver faglært og får studiekompetence til videregående uddannelser.

Læs om eux-procesoperatør

Mød Rasmus, som er i gang med uddannelsen til procesoperatør

"Jeg vil helst arbejde i medicinindustrien, fordi det lyder spændende," fortæller Allan, procesoperatørelev

Læs hele interviewet