Praktik i udlandet

En virksomhed, som har en uddannelsesaftale med en elev, kan udstationere eleven i en udenlandsk virksomhed efter aftale med eleven og den udenlandske virksomhed.

 

Det kan eksempelvis være hos en udenlandsk filial, forhandler eller leverandør, og kan for eksempel ske for at udvikle eleven, for at vedligeholde kontakter i udlandet, for at gøre jeres virksomhed mere attraktiv som læreplads eller for at give eleven andre opgaver i lavsæsonen.

 

Ansvar og økonomi

Jeres virksomhed har stadig det fulde uddannelsesansvar under udlandsopholdet, ligesom I har ansvar for at eleven får løn og arbejdsvilkår svarende til dansk overenskomst.

 

Til gengæld kan I få tilskud, som dækker forskellen mellem den danske overenskomstmæssige løn og lønnen, der udbetales i udlandet. Ligeledes dækkes elevens flytte- og rejseudgifter, også rejseudgifter i forbindelse med skoleophold og ferie. Det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der dækker disse udgifter. Søg tilskud her.

 

Læs om betingelserne for tilskud ved udstationering.


Læs også

Du kan finde mere information om PIU-ordningen hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Gå til ministeriets side

Se også deres brochure for arbejdsgivere om PIU-ordningen.

Hent ministeriets brochure

Spørgsmål?

Kontakt PIU-koordinator Steen Schnedler-Sørensen på tlf. 33 88 03 12, mobil 23 74 02 79 eller email