Løn og ferie

Løn

Når en virksomhed ansætter en elev, bliver der indgået en uddannelsesaftale (kontrakt).Fra den dag aftalen begynder til den dag aftalen afsluttes, skal virksomheden betale løn til eleven. Elevlønnen fremgår af den overenskomst, der gælder for fagområdet.

 

Hvis en virksomhed ikke har nogen overenskomst, kan det faglige udvalg oplyse hvilken løn, eleven skal have som minimum. 

Virksomheden må ikke give eleven dårligere forhold end dem overenskomsten beskriver.

 

Ferie 

Ifølge ferieloven har elever ret til ferie med løn. Endvidere skal eleven have et ferietillæg på 1 % af lønnen i optjeningsåret. De nærmere detaljer står i Ferieloven kapitel 2.

 

Pension

Når lærlingen/eleven fylder typisk 20 år (overenskomstafhængigt) skal vedkommende ofte omfattes af en arbejdsmarkedspension.