Kontakt PIU-kontoret

PIU-koordinator
Steen Schnedler-Sørensen
Tlf. 33 88 03 12
Mobil: 23 74 02 79

 

På nogle uddannelser er der også lokale PIU-vejledere, du som elev kan kontakte. Du kan også prøve at spørge din studievejleder.