Industritekniker

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Som industritekniker arbejder du med maskiner, der kan dreje, bore og fræse i metal. En vigtig del af arbejdet går ud på at programmere maskiner, der styres af computere.

 

Elever på industritekniker-uddannelsen

 

Som industritekniker skal du både kunne installere og reparere forskellige typer maskiner på industrivirksomheder. Det kan være alt fra kraner til skibsmotorer eller computerstyrede produktionsanlæg i metal- og plastindustrien.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik, og afsluttes med en svendeprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Længden på hovedforløbet varierer alt efter, hvor mange trin du tager af uddannelsen:

 

  • Du kan afslutte hvoedforløbet efter første trin, som tager 1 ½ år, og blive industriassistent. Så kan du typisk få job som CNC-drejer eller CNC-fræser, hvor du fremstiller programmer, opstiller og indkører CNC-maskiner/CNC-fræsermaskiner eller andre specialmaskiner.

 

  • Du kan også afslutte efter 3 år med et speciale inden for industritekniker-maskine. Du kan vælge datastyret bearbejdning, hvor du lærer at arbejde med CAD/CAM, CNC og andre bearbejdningsformer, eller EL-styring og datastyring.

 

  • Tager du endnu et trin, så hovedforløbet bliver på 3 ½ år, får du hele uddannelsen industritekniker-produktion. Her fokuserer du blandt andet på programmering, logistik og planlægning.
    Efterfølgende kan du eventuelt videreuddanne dig til produktionsteknolog, maskinmester eller ingeniør.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Tuborgvej 177, Emdrup

2400 København NV

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende tilmelding på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder

Også som eux

Du kan vælge at tage uddannelsen som eux, hvor du både bliver faglært og får studiekompetence til videregående uddannelser.

Læs om eux-industritekniker

Mød Lau der er i gang med uddannelsen til industritekniker