Industrioperatør

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

  • Industrioperatør er en bred håndværkeruddannelse, som gør dig klar til job i mange af industriens brancher.

 

  • Derfor er det din vej til at arbejde med fremstilling af alt fra mad, mælk og medicin til produkter i metal, træ og plast.

 

  • Du kommer til at arbejde med mange forskellige opgaver. For eksempel arbejder industrioperatører med alt fra kontrol af de mindste enheder til samling af de største maskiner.

 

 

Industrioperatører står for den daglige drift af maskiner og anlæg i produktionen, og det er derfor dit og dine kollegers ansvar, at produktionen kører, som den skal.

 

På uddannelsen lærer du, hvordan en produktion planlægges og gennemføres, så produkterne er færdige til tiden og lever op til den ønskede kvalitet.

 

Industrioperatører er også med til at vedligeholde produktionsanlæg samt finde og rette fejl maskinerne, når det er nødvendigt.

 

Som en vigtig del af arbejdet skal industrioperatøren også være med til at effektivisere og optimere produktionen. Derfor trænes du på uddannelsen også i, hvordan du:

 

  • er med til at finde og gennemføre forbedringer inden for dit arbejdsområde
  • samarbejder med andre på en god og effektiv måde
  • bruger forskellige værktøjer til at reducere alle former for spild i produktionen (fx kvalitetsproblemer og energiforbrug)

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb.

 

Grundforløb 1 er på 20 uger og kun for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder.

 

Grundforløb 2 varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet er på 1,5 år og opdelt i to skoleophold på tilsammen 18 ugers skoleundervisning. Ind imellem dine skoleophold er du i praktik i en virksomhed eller i skolens praktikcenter.

 

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

 

Du kan også blive industrioperatør med speciale i produktivitet. Uddannelsen er ca. 8 måneder længere, hvoraf du skal have 11 ugers ekstra skoleundervisning.

 

Praktikplads

Nogle finder en praktikplads inden de starter på grundforløbet, mens andre finder praktikpladsen under eller efter grundforløbet.

 

Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikplads, men skolen hjælper dig på vej. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du mulighed for at at fortsætte og eventuelt gennemføre uddannelsen i skolens praktikcenter. En skolepraktik kan kombineres med kortere eller længere praktikforløb i en virksomhed, og du skal være indstillet på at forlade skolepraktikken, hvis du får tilbudt en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed.

 

Merit

Uddannelsen kan forkortes, hvis du har arbejdet i industrien. Du kan også komme hurtigere igennem uddannelsen, hvis du fx har afsluttet relevante AMU-kurser. Det kaldes merit. Du og din praktikvirksomhed skal tage kontakt til en vejleder for en vurdering og afklaring.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Tuborgvej 177, Emdrup

2400 København NV

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene, og læs hvordan du kommer i gang: Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende tilmelding på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder