Industrioperatør

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Industrioperatøren har overblik over processerne i produktionen og en grundlæggende forståelse af produktionen i en industrivirksomhed.

 

Industrioperatør

 

Industrioperatøren arbejder i mange af industriens brancher og har mange forskellige arbejdsopgaver. De arbejder med alt fra kontrol af de mindste enheder til samling af de største maskiner.

 

Uddannelsen giver kompetencer til mindre reparationer af maskiner, strukturering af arbejds- og produktionsprocesser, overblik over produktionen samt evne til at indgå i et godt samarbejde.

 

Nøgleordene for en industrioperatør er:

  • Arbejdstilrettelæggelse og samarbejde
  • Bred viden om flow i en produktion
  • Fejlfinding og reparation
  • Arbejdsorganisering

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik, og afsluttes med en svendeprøve. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Merit

Hvis du har arbejdet længe i industrien og har gennemført forskellige kurser, har uddannelsesbeviser eller lignende, kan din uddannelsestid forkortes. Det kaldes merit. Du og din praktikvirksomhed skal tage kontakt til en vejleder for en vurdering og afklaring.

 

Uddannelsessted

NEXT Uddannelse København

Tuborgvej 177, Emdrup

2400 København NV

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende tilmelding på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder