Indgange

En erhvervsuddannelse er opdelt i grundforløb og hovedforløb. Din alder og baggrund afgør, om du starter på grundforløbets første del (GF1), grundforløbets anden del (GF2) eller om du eventuelt kan starte direkte på hovedforløbet.

 

Vælg den indgang, der gælder for dig:

  1. Du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet folkeskolen for under et år siden.
  2. Du er under 25 år og det er mere end et år siden, du afsluttede folkeskolen.
  3. Du er over 25 år og vil bygge videre på den uddannelse og joberfaring, du har i forvejen.

 

Adgangskrav

For at begynde, skal du opfylde nogle adgangskrav. Du skal:

  • have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.
  • have mindst 2,0 i gennemsnits-karakter i fagene dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.
  • være vurderet uddannelses- parat til en erhvervsuddannelse.

 

Start direkte i praktik

Har du allerede fundet en praktikplads i en virksomhed, kan du vælge at begynde din erhvervsuddannelse direkte i praktik. Er du under 25 år, skal du dog efter 3-6 måneders praktik tage grundforløbets 2. del.

 

Grundforløb for studenter

På de merkantile erhvervsuddannelser kan studenter tage et grundforløb på kun 5-10 uger på NEXTs skole i Taastrup.

 

Er du hhx-student, bruger du fem intensive uger på at tage nogle uddannelsesspecifikke fag, som gør dig klar til hovedforløbet.

 

Er du student fra en anden gymnasial uddannelse, varer grundforløbet 10 uger. Foruden de uddannelsesspecifikke fag, skal du have fagene it, afsætning og erhvervsøkonomi.


Brug for hjælp?

Kontakt vores Karrierecenter, de sidder klar til at hjælpe på

tlf.: 33 88 03 00 eller

Klar til start?

Læs hvordan du tilmelder dig og hvornår du kan starte.

Tilmelding og startdatoer