Guld- og sølvsmed

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

Optagelse

Der er særlige adgangsbetingelser til uddannelsen som guld- og sølvsmed. For at blive optaget skal du have en uddannelsesaftale (praktikplads) eller en kvoteplads.

 

Uddannelsesaftale

Har du en uddannelsesaftale, skal du sende den til skolen inden grundforløbet starter. Husk, at du skal sende originaludgaven, og den skal være underskrevet.

 

Kvoteplads

For at komme i betragtning til en kvoteplads skal du, udover at opfylde de generelle adgangskrav, gøre følgende:

 

  1. Du skriver en motiveret ansøgning.
  2. Dernæst søger du uddannelsen via optagelse.dk og vedhæfter din motiverede ansøgning.
  3. Skolen udvælger herefter et antal elever, der kommer til en samtale.
  4. Til samtalen skal du medbringe tre genstande, du selv har fremstillet. Du skal forklare, hvordan du har fremstillet dem og begrunde dit materialevalg.
  5. I vurderingen lægger vi vægt på din finmotorik, tekniske sans, formsans og dit engagement.

 

Optagelsesproceduren skal sikre, at dem, der optages, 1) har flair for faget, 2) er motiverede og studieegnede og 3) har personlige kompetencer til at fuldføre uddannelsen.


Om uddannelsen

Læs beskrivelse af uddannelsen

Guld- og sølvsmed

Søgefrist og startdato

Ansøgningsfrist:

30. november 2017

 

Uddannelsesstart:

22. januar 2018