Erasmus+

Praktik- og uddannelsesophold

Gennem Erasmus+ programmet kan du komme til et europæisk land uden selv at skulle betale udgifter til transport og indkvartering. NEXT søger hvert år tilskud til praktikophold for sine elever og har haft mere end 320 elever af sted til forskellige destinationer i Europa.

 

Mad og lommepenge betaler du selv. For at komme af sted skal du som minimum kunne klare dig rimeligt på engelsk og have lyst til at kaste dig ud i en fremmed kultur.

 

Opholdet foregår oftest på en erhvervsuddannelses grundforløb (GF2) og har til formål at give dig indblik i hvordan det er at arbejde i et andet land.

 

Dette foregår som praktik i en virksomhed, eller som et undervisningsforløb. Opholdet varer typisk 3 uger og vil blive anderkendt som del af din uddannelse og vil derfor ikke få indflydelse på længden af uddannelsen.

 

Som introduktion til praktik i udlandet

På erhvervsuddannelsernes hovedforløb kan du komme på et længerevarende praktikophold i udlandet gennem PIU-ordningen. Overvejer du det, kan du eventuelt afprøve, om udlandspraktik er noget for dig, ved først at tage et kortere ophold gennem Erasmus+ programmet.

 

Også muligt når du er i skolepraktik

Elever på NEXTs erhvervsuddannelser med praktikcenter, kan også komme i udlandspraktik på hovedforløbet gennem Erasmus+. Afhængig af uddannelse vil der være forskellig muligheder. Hør mere: Kontakt PIU-kontoret.


Hhx og htx

Som elev på de gymnasiale uddannelser hhx og htx kan du også komme på udlandsophold gennem Erasmus+ programmet.

 

Det kræver, at din skole finder opholdet relevant og vil godkende, at du er væk i nogle uger.

 

Som hhx-elev kan du måske have glæde af at gøre dig praktiske erfaringer med et andet sprog.

 

Som htx-elev kan det måske være relevant at komme i praktik på fx et laboratorium i udlandet.

 

Mulighederne er mange. Som NEXT-elev kan du få vejledning hos vores PIU-koordinatorer.

Kontakt PIU-kontoret