Elektriker

Ring på tlf. 33880300, hvis du har spørgsmål

 

- Sæt strøm til din uddannelse

Som elektriker arbejder du med elektriske installationer, for eksempel stikkontakter, telefon/alarmanlæg eller computernetværk. For at blive elektriker skal du have teknisk forståelse, præcision og fingersnilde.

 

elektrikker

 

På uddannelsen lærer du bl.a. at trække elkabler og installere, reparere og vedligeholde forskellige slags elektriske og computerstyrede anlæg og maskiner.

 

Du får undervisning i el-teknik, måleteknik, el-installation, netværksteknik, teknik til styring, regulering og opbygning af alarmsystemer. Du skal også have fag som matematik, naturfag, engelsk samt lære om love, regler og sikkerhed.

 

Uddannelsens forløb

Uddannelsen består af et grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb. Grundforløbet 1 er for elever som kommer direkte fra folkeskolen eller har afsluttet folkeskolen inden for de sidste 14 måneder. Grundforløb 2 foregår på skolen og varer max 20 uger afhængig af din alder og baggrund. Læs mere.

 

Hovedforløbet veksler mellem skoleophold og praktik og afsluttes med en svendeprøver. Du skal som udgangspunkt selv finde en praktikvirksomhed, men skolen kan eventuelt hjælpe dig. Læs mere om praktik og se vores tips til praktiksøgning.

 

Hovedforløbet består af to trin. Afslutter du efter trin 1 bliver du installationsmontør. Trin 1 varer to år. Hvis du fortsætter med trin 2 bliver du elektriker. Trin 2 varer mellem halvandet og to år, alt efter hvilket speciale, du vælger.

 

Bemærk: NEXT tilbyder grundforløbet til elektrikeruddannelsen, men ikke hovedforløbet.

 

Uddannelsesmiljø

Vores undervisere har godt kendskab til elektrikerfaget, da de alle har arbejdet i branchen. Det praktiske er i højsædet og vi lægger vægt på, at du får mulighed for at træne dine evner i et så realistiske miljø som muligt.

 

Uddannelsessteder

NEXT Uddannelse København

Vejlebrovej 45

2635 Ishøj

 

NEXT Uddannelse København

Tuborgvej 177, Emdrup

2400 København NV

 

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

  • For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.
  • Se de formelle krav til uddannelsen (undervisningsmål, evaluering med mere) i den lokale undervisningsplan.
  • Se også fakta-boksene.

Tilmeld dig

Har du tilmeldt dig en ungdomsuddannelse?

 

Er det mere end 14 måneder siden du har afsluttet grundskolen, kan du tilmelde dig på GF2 som har løbende tilmelding på:

www.optagelse.dk

 

Undtaget uddannelser under

Særlig tilmelding

 

Se hvordan du bliver optaget på en erhvervsuddannelse, og hvornår du kan starte.

Tilmelding & startdatoer

Vejledning

Spørgsmål eller brug for råd?

Kontakt en vejleder