Bliv godkendt

For at kunne ansætte elever skal virksomheden være godkendt til den uddannelse, eleven skal uddannes inden for. Der er for alle erhervsuddannelser et fagligt udvalg som er ansvarlig for denne opgave. De faglige udvalg består af repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere inden for de pågældende fag.

 

Indenfor flere fag kan virksomhederne ansøge elektronisk via internettet  eller som minimum printe ansøgningsskemaerne derfra. Behandling af ansøgningen varer ca. 14 dage.

 

Delvis godkendelse

Nogle virksomheder er meget specialiserede med hensyn til produktion. Det kan betyde, at virksomheden ikke bliver godkendt til at uddanne en elev igennem hele uddannelsen. I stedet kan virksomheden blive godkendt til at give elever en del af uddannelsen.

 

Det faglige udvalg fastsætter hvor lang tid en elev kan være i virksomheden. Virksomheden kan indgå uddannelsesaftaler med elever i kortere perioder. Se under punktet uddannelsesaftale.

 

Ansøgning om godkendelse

På nedenstående hjemmesider finder du link til ansøgning om godkendelse som praktikvirksomhed:

 

Hvis du har flere spørgsmål

Hvis du er i tvivl om, hvor og hvordan din virksomhed skal søge om godkendelse, kan du henvende dig til det relevante faglige udvalg.

 

Du kan også henvende dig til Praktikcentret. Vi hjælper gerne med råd og vejledning. Kontakt os.


Find en elev

Når virksomheden er godkendt, er I klar til at ansætte en lærling:

Find en elev / lærling