Visuel Medie Tekniker

Som Visuel Medie Tekniker får du evnerne til at agere som en ”allround” marketingmedarbejder.

 

Det betyder, at du, på et grundlæggende plan, kan producere foto og video samt formidle på digitale platforme. Det er en uddannelse, der kombinerer tekniske færdigheder med en forståelse for marketing og digital kommunikation.

 

Efter endt uddannelse kan du placere elementerne (de visuelle elementer) i det rette format på forskellige digitale platforme – især med fokus på sociale medier. Herudover er du i stand til at vedligeholde virksomhedens hjemmeside med relevant indhold.

 

Uddannelsens forløb

Visuel Medie Tekniker-uddannelsen tager 2,5 år inkl. grundforløb.

 

For at en elev kan blive optaget på uddannelsen, kræver det, at han/hun har en praktikaftale med en virksomhed, som er praktikvært i 2,5 år.


Eleven starter på et 20-ugers grundforløb. Grundforløbet hedder Film- og tv-produktion og har fokus på den tekniske del og handler om at lære at håndtere et kamera, samt at redigere og aflevere et færdigbehandlet produkt.

 

Det vil sige, at når eleven starter i praktik hos virksomheden, skal han/hun være i stand til at håndtere et kamera til både stilbilleder og video, redigere i et billedbehandlingsprogram og klippe videooptagelserne sammen til en sammenhængende historie.


Efter 20 ugers grundforløb starter eleven i praktik hos en virksomhed, hvor han/hun skal være i to år.

 

De to år afbrydes af ca. 20-30 ugers skoleforløb, hvor eleven skal tilbage på skolen for at opnå mere faglig/teoretisk viden – herunder med fokus på marketing og digital kommunikation. Det betyder, at eleven er væk fra virksomheden i ca. 10-15 uger pr. år på hovedforløbsdelen. Antallet er uger er endnu ikke helt fastsat. På de to skoleforløb er fokus flyttet fra den tekniske forståelse til et mere strategisk plan med fokus på marketing og digitale platforme.

 

Uddannelsessted

Undervisningen kommer til at foregå hos:

 

NEXT Uddannelse København
Rebslagervej 11

2400 København NV

 

Og

 

InQvation 

Erik Husfeldts Vej 7
2630 Taastrup

 

Adgangskrav

For at kunne begynde på uddannelsen, skal du opfylde de generelle adgangskrav til erhvervsuddannelser. Se kravene og læs hvordan du kommer i gang under menupunktet Tilmelding & startdatoer.

 

Uddannelsen har begrænsede pladser. Er der flere ansøgere, end der er plads til, udvælger vi de bedst egnede og mest motiverede blandt ansøgerne. For at blive optaget, skal du derfor skrive en motiveret ansøgning, og du kan blive indkaldt til en samtale.

 

Økonomi

Uddannelsen er gratis. På grundforløbet har du mulighed for at få SU, hvis du er over 18 år. Læs om SU hos ug.dk.


Har du en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, får du elevløn fra den dag, aftalen træder i kraft. Du får løn i både praktik- og skoleperioder. Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser er typisk mellem 9.500 og 12.500 kr.

 

Mere information

For at sikre et godt arbejds- og uddannelsesmiljø, skal alle elever overholde NEXTs ordensregler.


Interesseret i at få en elev?

Læs mere her..pdf