Undervisningsmiljø

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø fra august 2001 fastlægger retningslinjerne for behandling af undervisningsmiljøet på uddannelsesinstitutioner.

 

I NEXTs årlige elevtilfredsheds-undersøgelse indgår en række spørgsmål målrettet kortlægningen af undervisningsmiljøet på de enkelte uddannelsesområder. På denne baggrund udarbejder skolens uddannelsescentrer deres handlingsplan for undervisningsmiljø i henhold til lovgivningen.

 

Se KTS' undervisningsmiljø-undersøgelse 2014 (docx - 22 kb) 

 


Kontaktperson

Tøger Kyvsgaard

Kvalitetschef

35 86 35 7020 46 73 68