Uddannelsesudvalg

Skolen har selvstændigt ansvaret for at oprette lokale uddannelsesudvalg på de uddannelser, hvor vi gennemfører hovedforløb. Der hvor vi "kun" afvikler grundforløb samarbejder skolen med hovedforløbsskolerne.

De lokale uddannelsesudvalg fungerer som en vigtigt sparringspartner.

Udvalgene afholder typisk fire årlige møder, hvor forskellige parametre for uddannelserne gennemgås - f.eks:

 

  • Svendeprøveresultater
  • Lokale undervisningsplaner
  • Forholdet mellem praktik og skoleophold

 

Herudover evaluerer udvalgene jævnligt de enkelte skoleophold - gennem "stikprøver" på udvalgte skoleperioder. Her ser udvalget elevernes arbejder og samtaler individuelt med eleverne om deres udbytte af undervisningen.

Skolen afholder i løbet af året et fællesmøde med alle de lokale uddannelsesudvalg - her deltager fra skolens side bestyrelsen, direktion og de lokale ledelser.