Tilfredshed

(Beskrivelse er p.t. under forandring – Ultimo december 2017 forventes Beslutning i skoleledelsen  om ny evalueringsprocedure)  

 

Et centralt element i arbejdet med kvalitetsudvikling på NEXT er gennemførelse af tilfredshedsmålinger med betydende interessenter.

 

Skolen deltager i ESB-benchmarking-netværket, og er repræsenteret i netværkets styregruppe og gennemfører de tre målingstyper, som netværket pt. forestår:

 

  1. Elevtilfredshedsmålinger (ETU) gennemføres én gang årligt
  2. Virksomhedstilfredshedsmålinger (VTU) gennemføres hvert andet år - alternerende med MTU
  3. Medarbejdertilfredshedsmålinger (MTU) gennemføres hvert andet år - alternerende med VTU

 

Desuden gennemfører skolen:

  • Elevtilfredshedsmåling - (mindre udgave med 19 af de 57 spørgsmål fra ETU) gennemføres for alle hold over fem dages varighed - specielt skema for brobygning og præsentation
  • AMU-kvalitet - gennemføres for alle efteruddannelsesaktiviteter


Det er et grundlæggende princip for skolen, at samtlige målinger foretages ud fra ledelsesområder og således følger skolens organisatoriske opbygning.

 

Målingerne gennemføres derfor således, at resultaterne er specifikke for hvert enkelt ledelsesmæssigt ansvarsområde, hvilket sikrer, at ledere og medarbejdere umiddelbart kan arbejde med kvalitetsudvikling ud fra resultater særskilt for eget ansvarsområde.

 

For samtlige undersøgelser gælder det, at de enkelte ledelsesområder pålægges - med fuld inddragelse af medarbejderne - at analysere og identificere årsagerne til resultaterne.