Selvevaluering

Selvevalueringen gennemføres så vidt muligt så tæt på ydelsen som muligt og så "opad". Dvs. det enkelte lærerteams evaluering er udgangspunkt for en evaluering på uddannelsesleder-niveau, som så samles på uddannelseschef-niveau.

 

Dette sker gennem dialog med de involverede f.eks. elever, virksomheder, medarbejdere og ledelse. 

 

Handlingsplanerne for de enkelte områder indeholder vurderinger af resultater, mål og konkrete indsatser for at nå målene.

 

Skolens direktion rammesætter i oplægget til årets virksomhedsplan, hvilket område(r) som skal være grundlaget for det enkelte års selvevaluering i henhold til bekendtgørelsen.