Profil

NEXT Uddannelse København er landets største udbyder af ungdomsuddannelser med cirka 7.100 årselever fordelt på 14 adresser i Storkøbenhavn.

 

Udbyder hele paletten

NEXT tilbyder alle fire gymnasieretninger, eux-uddannelsen samt mere end 40 erhvervsuddannelser inden for tre af de fire hovedindgange: 1) teknologi, byggeri og transport, 2) kontor, handel og forretningsservice samt 3) omsorg, sundhed og pædagogik.

 

Dertil kommer et stort og bredt udbud af efter-uddannelseskurser og en række 10. klasseforløb, som forbereder til en ungdomsuddannelse.

  

Uddannelse, der passer den enkelte

NEXT ønsker at være en fremtidssikret skole, der står stærkt i forhold til fremtidige uddannelsespolitiske og økonomiske krav. Vi ønsker at give de unge i Storkøbenhavn en langt bedre mulighed for at vælge og gennemføre en attraktiv uddannelse, der passer til den enkelte.

 

På NEXT Uddannelse København arbejder vi på at skabe landets bedste erhvervs- og gymnasieskole.

 

Fusion af KTS og CPH WEST

NEXT er resultatet af en fusion den 1. januar 2016 mellem KTS og CPH WEST - to af hovedstadens helt store aktører inden for erhvervs-, gymnasie- og efteruddannelses-området. Formålet med fusionen er, at opnå den nødvendige uddannelsesvolumen og udviklingskraft, så der kan skabes et bedre og bredere udbud af uddannelser til de unge i Storkøbenhavn.

 

Hvorfor navnet NEXT?

Vi hedder NEXT, fordi vi gerne vil signalere bevægelse – en retning mod noget fælles nyt, noget anderledes og noget bedre. Vi er klar til at tage det næste skridt sammen med elever, kursister og samarbejdspartnere.

 

NEXT i betydningen:

  • næste spørgsmål alle uddannelsessøgende bør stille sig
  • næste skridt efter folkeskolen - eud eller gymnasiet?
  • næste niveau i den faglige og talentmæssige udvikling
  • næste trin på uddannelses- og karrierestigen
  • næste beslutning om opkvalificering og efteruddannelse

 

 


Kontaktperson

Ulrik Bak Nielsen

Udviklingsdirektør

23 23 13 59

Mission, vision, strategi

Vi vil som én samlet skole skabe bedre uddannelse til flere i et værdiskabende samspil med omverdenen.

Se mission og vision

Se strategi 

Kontakt NEXT

Se kontaktoplysninger på direktion og bestyrelse, presseansvarlig, medarbejdere, skoleafdelinger, praktikcenter med mere. Kontaktoplysninger