Ledelsen på NEXT slankes

Vicedirektør Daniel Blum overtager ansvaret for erhvervsuddannelsesområdet

2. marts 2017

Ole Heinager udtaler: ”Efter Mille Østerlunds fratrædelse har jeg besluttet, at NEXT fremover vil have en direktør mindre. I stedet vil Daniel Blum og jeg køre tæt parløb på det samlede uddannelsesområde. I den forbindelse skifter Daniel Blum titel fra uddannelsesdirektør til vicedirektør. Direktionen består herefter af Ole Heinager, Daniel Blum, Jacob Jersild og Ulrik Bak Nielsen.

 

NEXT organisationsdiagram (pdf - 30 kb)

 

 

Ny ansvarlig for Business

På erhvervsuddannelsesområdet fratræder Anja Brauner-Kristiansen som uddannelseschef for det merkantile område (NEXT Business). Uddannelseschef Rasmus Frimodt overtager området, som han kommer til at varetage parallelt med uddannelsesområdet NEXT Creative. Det tekniske eux-område flyttes organisatorisk til NEXT Byg under uddannelseschef Jeanette Hall. Dermed reduceres antallet af uddannelseschefer med én.

 

På Sydkysten Gymnasium tiltræder Michael Laugesen som ny vicerektor, efter at Jørgen Christiansen har valgt at fratræde.


Kontaktperson

Kirsten Eskildsen

Kommunikationschef

29 74 14 74