Nøgletal gymnasier

I Undervisningsministeriets centrale databank på ministeriets hjemmeside ligger statistiske oplysninger om gymnasieelevernes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald og overgangsfrekvens til anden uddannelse.

 

Klik på linkene her og se tallene for KTS og CPH WEST: 

 

1)      Studietid og fuldførelsesprocent gymnasieuddannelserne  NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN (se databank)

 

2)      Gymnasiekarakterer for fagniveau A for studenterne 2017 på NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN (se databank)