Mission & vision

Mission

Skolens mission er at:

  • udbyde, udvikle og kvalitetssikre uddannelser på erhvervsuddannelses- og gymnasialt niveau og andre ydelser med tilknytning til uddannelsesvirksomheden – på et forsvarligt økonomisk grundlag.
  • drive og forny erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser, efteruddannelser og brobygningsaktiviteter i hovedstadsområdet – med et nationalt og internationalt perspektiv.

 

Vision

Vi vil som én samlet skole skabe bedre uddannelse til flere i et værdiskabende samspil med omverdenen.

 

Vision - skole

Vi vil være én samlet, effektiv og omstillingsparat uddannelsesinstitution – med høje ambitioner og mål for digitalisering og om at være en attraktiv skole for såvel elever som kvalificerede og kompetente medarbejdere og ledere.

 

Vision - uddannelse

Vi vil skabe bedre uddannelse til flere ved at motivere til uddannelse gennem stærke, erhvervsrettede og karrierefokuserede uddannelser – og ved at løfte elever og kursister gennem faglighed, kvalitet og tilpassede undervisningsformer.

 

Vision - omverden

Vi vil skabe et værdifuldt samspil med omverdenen og styrke vore uddannelser gennem stærke partnerskabs- og samarbejdsrelationer, en fokuseret rekrutterings- og vejledningsindsats samt styrket fokus på innovation og entreprenørskab.

 


Kontaktperson

Ulrik Bak Nielsen

Udviklingsdirektør

23 23 13 59