Individuelle EUD

Individuelt tilrettelagte erhvervsuddannelser (IEUD) er uddannelsesforløb skabt i samarbejde mellem skoler og virksomheder for at uddanne elever til virksomheders specifikke behov.

 

Rammerne for IEUD

En IEUD sammensættes af eksisterende fag fra forskellige erhvervsuddannelser og kurser. Den tilrettelægges i samarbejde mellem virksomhed, elev og skole, sådan at eleverne kan tage en uddannelse, der giver erhvervsrettede kompetencer, som ellers ikke er samlet i én uddannelse.

 

Modsat almindelige erhvervsuddannelser kan en IEUD oprettes uden godkendelse fra ministeriet eller faglige udvalg. Kravet er blot, at uddannelsen holder sig inden for lovgivningens rammer og benytter sig af et eksisterende grundforløb. Hovedforløbet skal vare to år og veksle mellem praktik og skoleforløb fra forskellige uddannelser, som eventuelt kan foregå på forskellige uddannelsesinstitutioner.

 

IEUD giver stor fleksibilitet og en uddannelse, der er skræddersyet til jeres virksomheds behov med højt specialiserede medarbejdere til følge. At oprette en IEUD kræver en indsats fra jeres side, men når uddannelsen først er oprettet, fungerer den som andre erhvervsuddannelser. Det betyder blandt andet, at eleven er ansat på samme vilkår som elever på andre erhvervsuddannelser, så der for eksempel er mulighed for elevrefusion under skoleperioderne.

 

Eksempler

NEXT Uddannelse København har sammen med virksomheder og andre skoler skabt forskellige uddannelser, som er med til at hæve medarbejdernes niveau hos firmaer som for eksempel SAS.

 

Den seneste IEUD er uddannelsen til banetekniker, som retter sig mod eksisterende og nye medarbejdere i banernes infrastrukturafdelinger og hos de entreprenørfirmaer, der anlægger jernbanespor. Her bliver eleverne uddannet, så de kan opfylde de krav, myndighederne stiller til kvalitet og sikkerhed i forbindelse med anlæggelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastruktur. Der er et stigende behov for faglært arbejdskraft med særlige kompetencer, men før denne IEUD var der ingen formel uddannelse til formålet.

 

Andre eksempler er svømmebadsassistent, som er en service-opkvalificering af svømmehallernes livreddere, og trafikassistent, som er en uddannelse for SAS’ lufthavnsmedarbejdere.

 

Kontakt os for mere information

Vil du vide mere om IEUD, kan du kontakte Michael Jensen på tlf. 33 88 08 66 eller e-mail


Kontaktperson

Michael Jensen

Projektchef

40 97 30 71