Forkortelser

Her er en liste over nogle af de mest benyttede forkortelser på Københavns Tekniske Skole

 

AMU: Arbejdsmarkeds-uddannelser

 

CSU: Centralt samarbejdsudvalg

 

DEL: Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

 

DTL: Dansk Teknisk Lærerforbund

 

EASY: Erhvervsskolernes administrative systemer

 

EGU: Erhvervsgrunduddannelse

 

EMMA: Egnet, faglig Mobil, geografisk Mobil og Aktivt søgende

 

ESEV: Erhvervsskolernes evalueringsværktøj

 

EUD: Erhvervsuddannelse

 

EUX: En erhvervsuddannelse kombineret med gymnasiale fag, så man både bliver faglært og kan søge optagelse på videregående uddannelser.

 

FKB: Fælles kompetencebeskrivelse

 

FUL: Forsøg, udvikling og læring

 

HHX: Højere handelseksamen

 

HTX: Højere teknisk eksamen

 

IKV: Individuel kompetencevurdering

 

LOP: Lære- og praktikplads

 

LSU: Lokalt samarbejdsudvalg

 

LUP: Lokal undervisningsplan

 

LvA: Lærer ved AMU-center (se "AMU")

 

MIK: Multimediedesigneruddannelsen i København

 

MIO: Medarbejder-indflydelses-organisation

 

MUS: Medarbejderudviklings-samtaler

 

MVU: Mellemlang videregående uddannelse

 

PG: Pædagogikum eller pædagogisk grunduddannelse

 

SKP: Skolepraktik

 

SU: Statens Uddannelsesstøtte

 

ug.dk: Uddannelseguiden, Undervisningsministeriets hjemmeside med information om alle uddannelser

 

URO-fag: Uddannelsesrettede områdefag

 

UU: Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

VEU: Voksen- og efteruddannelse

 

VVU: Videregående voksenuddannelse